Monday, March 9, 2015

မသိလုိ႔သာ လုပ္မိပါေသာ္


မသိလုိ႔သာ လုပ္မိပါေသာ္

“အရွင္ဘုရား သိလ်က္ မေကာင္းမႈကုိ ျပဳသူနွင့္ မသိလုိ႔ျပဳသူ ဘယ္သူက အျပစ္ပုိႀကီးပါ သလဲဘုရား”လုိ႔ မိမိႏွင့္ ရင္းနီးတဲ့ ဒကာမႀကီးကေမးလာပါတယ္။

“ ဒကာမႀကီးက ဘာလုိ႔ေမးတာဘာလဲ”လုိ႔ျပန္ေမးေတာ့ တပည့္ေတာ္ ဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟ(နယူးဂ်ာစီ)ေရးတဲ့ စာအုပ္ကုိ ဖတ္ရတယ္၊ အဲဒီထဲမွာ “ မသိလုိ႔ မေကာင္းမႈ လုပ္သူရဲ့ အကုသုိလ္ကံက ပုိဆုိးတယ္ ပုိႀကီးတယ္လုိ႔” ေရးထား ပါတယ္။ အဲဒါ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား ၊ ေလာကဥပေဒနဲ႔ေျပာရရင္ “ အျပစ္ကုိ သိလ်က္ တမင္ ျပဳလုပ္ သူကုိသာ အျပစ္ပုိႀကီးတယ္ ပုိျပိး အျပစ္ေပးသင့္တယ္ မဟုတ္ပါလား၊ ဒီအေျဖဟာ တပည့္ေတာ္စိတ္ထဲ မရွင္းလွပါ၊ ဒါေၾကာင့္ ပုိျပီး ရွင္းေအာင္ ေျပာျပပါ”လုိ႔ ဒကာမႀကီးက ေတာင္းဆုိလာ ပါတယ္။

ဒီေမးခြန္းႏွင့္ အေျဖဟာ ခုမွ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျပႆနာမဟုတ္ပါ၊ သာသနာေတာ္ ႏွစ္ ၃၀၀ ေလာက္က မိလိနၵမင္းႀကိးက အရွင္နာဂေသနကုိ ေမးလုိ႔ ေျဖဆုိထားတာ မိလိနၵပဥွာ( ဇာနႏၱာ ဇာနႏၱာနံ ပါပကရဏပဥွာ ပါဠိေတာ္မွာ ပါရွိျပိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိၾကည့္ျပီး ေမးၾက ေျဖ ၾကတာပါ။
ဘယ္လုိ ေမးလုိ႔ ဘယ္လုိ ေျဖဆုိထားၾကတာလဲ ဘုရား တပည့္ေတာ္မကုိ ေျပာျပပါဦး။

မိလိနၵမင္းႀကိးက “ အရွင္နာဂေသန အၾကင္သူသည္ သိလ်က္ႏွင့္ မေကာင္းမႈ ကုိျပဳ၏။ အၾကင္သူသည္ မသိမူ၍ မေကာင္းမႈကုိျပဳ၏၊ အဘယ္သူ၏ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ကံသည္ ႀကီးမားပါသနညး္ဟု ေမးေလ်ာက္ထားပါတယ္။
ဒါဆုိ တပည့္ေတာ္မ ေမးတာနဲ႔ အတူပဲေပါ့၊ ဘယ္လုိ ေျဖဆုိထား ပါသလဲဘုရား။

အရွင္နာဂေသနမေထရ္က “ မင္းျမတ္ အၾကင္သူသည္ မသိမူ၍ မေကာင္းမႈ ကံ ကုိ ျပဳ၏ မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္ကံသည္ မ်ားျပားႀကီးမား၏၊”လုိ႔ မိန္႔ေတာ္ မူပါတယ္။ ဒိေတာ့ မိလိႏၵမင္းႀကီး ထပ္ျပိး ေလ်ာက္ထားပါတယ္။ = “ အရွင္ဘုရား နာဂေသန သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ တပည့္ေတာ္၏ အၾကင္မင္းသားကေသာ္၄င္း အၾကင္မင္းအမတ္ က ေသာ္၄င္း မသိမူ၍ မေကာင္းမႈကံကုိ ျပဳအံ့၊ ထုိသူအား တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ ႏွစ္ဆ တက္ေသာ အျပစ္ဒဏ္ကုိ ေပးရကုန္အံ့ေလာ့” ဟု ေလ််ာက္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ အရွင္နာဂေသနမေထရ္က ဥပမာႏွင့္ ျပန္ေျပာပါတယ္။ မင္းျမတ္ ထုိအ ရာ ကုိ အဘယ္သုိ႔ မွတ္ထင္သနည္း “ ပူေလာင္ေသာ ၊ ရဲရဲေတာက္ေသာ ၊ အလွ်ံ ေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ေလာင ္ေသာမီးႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ သံခဲတုံးကုိ တေယာက္ေသာ သူသည္ သိလ်က္ ကုိင္ရာ၏။ တေယာက္ေသာသူသည္ မသိမူ၍ ကုိင္ရာ၏၊ အဘယ္သူ ကုိ ျပင္းထန္စြာ ေလာင္ရာသနည္း”ဟု ေမးေတာ္မူပါတယ္။

အရွင္ဘုရား “ အၾကင္သူသည္ကား မသိမူ၍ ကုိ္င္ရာ၏၊ ထုိသူအား ျပင္းထန္းစြာ ေလာင္ရာပါ၏”လုိ႔ ျပန္ေလွ်ာက္ေတာ့ မင္းျမတ္ ဤအတူသာလွ်င္ အၾကင္သူသည္ မသိမူ၍ အကုသိုလ္မေကာင္းမႈကုိ ျပဳ၏၊ ထုိသူ႔အားသာ မေကာင္းမႈကံသည္ မ်ားျပား ႀကီး မား၏”ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ ဒီေတာ့မွ မိလိႏၵမင္းႀကီးက အရွင္နာဂေသန- “သင့္ေလ်ာ္ ေလ်ာက္ပတ္ပါေသတယ္”လုိ႔ ေလွ်ာက္ပါတယ္။ ဒါက မိလိႏၵပဥွာ ပါဠိေတာ္ မွာလာတဲ့အတုိင္း သိသာေအာင္ ျမန္မာျပန္ ေျပာျပတာပါ။

ဟုတ္ပါတယ္ ဒီးေမးခြန္းကုိ မၾကာ ခဏ ေမးတတ္ၾကတယ္။ ေမးတုိင္းလဲ ဒီလုိေျဖၾကတယ္၊ မိလိႏၵမင္းႀကီးကေတာ့ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ပါေပတယ္ လုိ႔ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေပမဲ့ ေမးၾကသူ အမ်ားစုရဲ့ စိတ္ထဲမွာေတာ့ မိလိႏၵမင္းႀကီးလုိ ေက်နပ္ ႏွစ္သက္ၾကပါရဲ့လား လုိ႔ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထပ္ျပီး ေျပာျပပါမယ္။

မွန္ပါတယ္။ သိျပီးျပဳတာက မသိလုိ႔ျပဳတာထက္ မေလးစားတဲ့ သေဘာ ရွိတာ ေၾကာင့္ ပုိျပီး အျပစ္ႀကိးတယ္ လုိ႔ ေျပာတတ္ၾကပါတယ္၊ ဒီလုိ မဟုတ္ပါ၊ အျပစ္၏ အေကာင္း အဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳးမ်ားကုိ မသိတဲ့သူဟာ သူျပဳလုပ္တဲ့ မေကာင္းမႈ အေပၚမွာ စြဲျမဲထက္သန္စြာ ျပဳလုပ္တတ္ပါတယ္၊ အျပစ္ရွိမွန္း သိတဲ့သူ ကေတာ့ ဒီအျပစ္ကုိ ျပဳလုပ္ရေပမဲ့(အျပစ္ရွိတာ သိေနေတာ့) စြဲျမဲထက္သန္မႈ နည္းတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အျပစ္ရွိမွန္း သိျပီး ျပဳလုပ္သူက မသိလုိ႔ ျပဳလုပ္သူေလာက္ အျပစ္မႀကီးတာ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ျပီး အျပစ္ကုိသိတယ္ မသိဘူး ဆုိရာမွာ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ မဆုိင္ပါ ၊ ဉာဏ္ ပညာ မဟုတ္ပါ၊ (အျပစ္ကုိ အျပစ္ဟု အမွန္မျမင္ဘဲ) လြဲမွားစြာျမင္တဲ့ မိစၦာဒိဌိ သာ ျဖစ္ပါတယ္။ မသိလုိ႔ ျပဳလုပ္သူဟာ ဒိ႒ိနဲ႔ယွဥ္တဲ့ (ဒိ႒ိပါ၀င္တဲ့)စိတ္နဲ႔ျပဳေတာ့ ပုိျပီး အျပစ္ႀကီးပါတယ္။ သိျပီး ျပဳလုပ္သူကေတာ့ ဒိ႒ိမပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ မသိလုိ႔လုပ္သူ ေလာက္ အျပစ္မႀကီးလွပါ။

ဒါနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာဂနၶာရုံဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အယူ အဆကုိ သိျမင္ႏိုင္ရန္ သျဂၤိဳဟ္ဘာသာဋီကာ အဆုိကုိ မူရင္းအတုိင္း ေဖၚျပပါဦးမယ္။

သိ၍လြန္က်ဴး မသိ၍ လြန္က်ဴး

“ဒိ႒ိ သမၸယုတ္စိတ္သည္ ဒိ႒ိ၀ိပၸယုတ္စိတ္ထက္ သတၱိထက္၏၊ မိစၦာ အယူရွိသူ တုိ႔သည္ အျပစ္မရွိဟု အယူရွိသျဖင့္ မေကာင္းမႈကုိ ျပဳက်င့္ၾကကုန္၏၊ သမၼာအယူရွိသူ တုိ႔ကား အျပစ္ရွိမွန္းသိလ်က္ပင္ တမင္လါန္က်ဴးၾကကုန္၏၊ ထုိနွစ္မ်ိဳးတြင္ အျပစ္မျမင္ ၍ ျပဳမိသူမွာ မေကာင္းမႈျပစ္သက္သာထုိက္သည္ မဟုတ္ပါေလာ ဟု ေမး။

အေျဖကား= ဤသုိ႔ မမွတ္သင့္၊ ခ်ဲ့ဦးအံ့= အျပစ္ရွိပါလ်က္ အျပစ္မရွိဟု ယူျခင္း သည္ မိစၦာအယူတည္း၊ ထုိမိစၦာဒိ႒ိ အရင္းခံ၍ မေကာင္းမႈကုိ ျပဳရာ၌ တြန္႔ဆုတ္ျခင္းမရွိ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ျပဳက်င့္၏၊ ထုိေၾကာင့္ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္သည္ ထုိမိစၦာအယူရွိသူ၏ သႏၱာန ္၌ ႀကီးေလး စြာ အဖတ္တင္ရစ္၏၊ ဥပမာ- ရဲရဲညိေသာ သံေတြခဲကုိ ေရႊတုံးထင္၍ ကုိင္ သူ မွာ ျပင္းထန္စြာ အေလာင္ခံရသကဲ့သုိ႔တည္း။

အျပစ္ရွိမွန္းသိလ်က္ က်ဴးလြန္သူကား ထုိအကုသုိ္လ္အျပစ္ကုိ ေၾကာက္ရြံတြန္႔ ဆုတ္လ်က္ မေရွာင္ၾကဥ္နိုင္၍ ျပဳက်င့္မိ၏၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အကုသုိလ္အျပစ္လည္း ဒိ႒ိႏွင့္ ယွဥ္ သေလာက္ မႀကီးမားေခ်၊ ဥပမာ- ယခင္ သံေတြခဲကုိ မလြဲသာ၍ ကုိင္ရသူ၌ အပူ သက္သာေအာင္ ကုိင္သကဲ့သုိ႔တည္း။

ပညတ္ေတာ္သိလ်က္ လြန္က်ဴးျပစ္

သုိ႔ျဖစ္လ်င္ “ ရာဇသတ္ဥပေဒကုိလည္းေကာင္း ဘုရားပညတ္ေတာ္ကုိလည္း ေကာင္း သိလ်က္လြန္က်ဴးသူတုိ႔မွာ ေလာက ဓမၼ၀ယ္ အဘယ္ေၾကာင့္ ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ကုိ ရၾကပါသနည္း” ဟု ေမးဖြယ္ရွိျပန္၏။

အေျဖကား- သိလ်က္ က်ဴးလြန္သူတုိ႔၌ ရာဇသတ္ဥပေဒႏွင့္ ၀ိနည္းပညတ္ကုိ က်ဴးလြန္ျပစ္သာမက ဥပေဒပညတ္ေတာ္ကုိ မေလးစားမႈ အဂါရ၀ေဒါသစိတ္မ်ားလည္း ျခံရံလ်က္ပါရွိ၏၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာကဓမၼအလုိက္ ႀကီးေလးေသာအျပစ္ ထုိက္၏၊ ထုိျပင္ ပညတ္ေတာ္ ဥပေဒမ်ားကုိ နားမလည္ျခင္းသည္လည္း ဒိ႒ိမဟုတ္ အခ်ိဳ႔အရာ၌ မသိရုံ မွ်သာ ျဖစ္၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒိ႒ိမဖက္ဘဲ မသိသည္အတြက္ ဥပေဒပညတ္ေတာ္ကုိ က်ဴးလြန္ရာ၌ ဥပေဒ ျပဳလုပ္သူ အေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊ ဘုရားရွင့္အေပၚ၌လည္း ေကာင္း မေလးစားေသာစိတ္ မပါရကား ေလာကအလုိက္လည္း ညွာညွာတာတာ အျပစ္ေပးရ၏၊ သံသရာေဘးမွာလည္း သိလ်က္ က်ဴးလြန္သူေလာက္ မႀကီးေလးတတ္ ေပ”လုိ႔ ေရးထားပါတယ္။

ဒါေလာက္သိရရင္ ဒကာမႀကီးလဲ မိလိႏၵမင္းႀကီးလုိ “ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ပါေပ တယ္”လုိ႔ ေက်နပ္လိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ မေကာင္းမႈမွန္ရင္ သိလုိ႔ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ မသိလုိ႔ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ မျပဳလုပ္တာ အေကာင္းဆုံးပါ။ ေက်ာက္ခဲဟာ ႀကီးႀကီး ငယ္ငယ္ ေရမွာ ျမဳပ္ တတ္သလုိ မေကာင္းမႈမ်ားဟာလဲ ႀကီးႀကီး ငယ္ငယ္ မေကာင္းက်ိဳးကုိ ေပးတတ္ၾက ပါတယ္။


 ဒါေၾကာင့္-
“မေကာင္းမႈေတြကုိဟူသမွ်ကုိ မေတြ႔ခင္က ေရွာင္ၾကဥ္ေလ၊
ေတြ႔ႀကုံလာလွ်င္ မလြန္က်ဴးနဲ႔ အထူးသျဖင့္ ေစာင့္စည္းေန” ဟူေသာ မဂၤလာတရား ေတာ္အရ မေကာင္းမႈမ်ားကုိ မျပဳလုပ္ေစရန္ႏွင့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားကုိ ပြားမ်ား အားထုတ္ၾကေစရန္ႏွင့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားကုိ ပြားမ်ားအားထုတ္ၾကေစရန္ တုိက္ တြန္းလုိက္ပါတယ္။

ဓေမၼေဟာႏၱဳ သဂါရ၀ါ
အရွင္ ဣႏၵာစာရ