Tuesday, March 24, 2015

ခရီးထြက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားပါ


ခရီးထြက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားပါ

ယေန႔ မိမိတို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတဲ့ နိဗၺာန္ဆိုတဲ့ လမ္းခရီးက သြားရမဲ့ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ အဟန္႔အတား အေႏွာင့္အယွက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးက ဆီးႀကိဳေနသမွ် ဒါေတြကို ပယ္ရွင္းႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရး ေတြကို ဘယ္ေလာက္ပဲ နည္းမ်ဳိးစုံသုံးၿပီး အေကာင္းဆုံး ေဖာ္ထုတ္ေဟာ ေဟာ ကိုယ္ကမွ သိေအာင္ ျမင္ေအာင္ မက်င့္ႏိုင္ေသးသမွ် လုိရာပန္းတိုင္မေရာက္ႏိုင္ပါဘူး အခက္အခဲ အတားအဆီး မ်ဳိးစုံကေတာ့ ႀကဳံရမွာ မလႊဲမေသြပါပဲ ေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။

ယေန႔ျပဳလုပ္ေနတဲ့ မိမိတို႔ရဲ႕ အလုပ္ေတြမွာ ေဩာ္ ငါတို႔ အနာဂတ္ခရီးကိုဆက္ဖို႔အတြက္ ဘာေတြမ်ား ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီလဲ ဘယ္လိုအေနအထား ေရာက္ေနၿပီလဲဆိုတာကို၊ ပိုင္ပိုင္မိမိ သေဘာေတြကို ဥာဏ္ေရာက္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပည့္စုံရင္လည္း ၀မ္းေျမာက္ပါ လိုအပ္ေနရင္လည္း ျဖည့္စြက္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္ရပ္မွန္ေတြကို ေကာင္းစြာသိဖို႔ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ စက္ရဟတ္မွာ အေၾကာင္းအက်ဳိးန႔ဲ ေ၀ဖန္သုံးသပ္ၿပီးေတာ့ ေရွးဦးစြာၾကည့္ရေအာင္ ဆိုရင္ အခု ပစၥဳပၸန္ေရာက္ရွိေနတဲ့ မိမိတို႔သည္ အတိတ္ကေနလာၾကတာျဖစ္လို႔  ပစၥဳပၸန္မွာ တစ္ေထာက္ နားေန ၾကတယ္။ လူ႔ဘ၀မွာ ေခတၱခဏ နားေနၾကတယ္။ဒီကေနၿပီးေတာ့ ေရွ႕ကို ခရီးဆက္ရ ေတာ့မယ္ အနာဂါတ္ကို ။

အနာဂါတ္ကို ခရီးဆက္တဲ့ေနရာမွာ မိမိတို႔လူ႔ဘ၀ကေန လူ႔ဘ၀ကို ျပန္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ အေနအထား ကလည္း ရွိသလို၊ဒီထက္ျမင့္ျမတ္တဲ့ နတ္ျပည္၊ျဗဟၼာျပည္ဆိုတာလည္း ရွိတယ္။ ဒီ့ထက္ျမင္ျမတ္တဲ့ နိဗၺာန္ဆိုတာလည္း ရွိတယ္။ အနိမ့္က်ဆုံးျဖစ္တဲ့ အပါယ္ေလးဘုံလည္း ရွိျပန္ပါတယ္။ အဲ့လိုရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ အနာဂတ္ ခရီးမွာကေတာ့  ေစာင့္ႀကိဳေနတဲ့ ပန္းတိုင္ေတြက အမ်ားႀကီး။ သူေတာ္စင္မ်ားက ဘယ္သြားခ်င္တာတုန္း ။

နိဗၺာန္သြားခ်င္ရင္ နိဗၺာန္နဲ႔ထိုက္တန္တဲ့ အရာ ကိုယ့္ဆီမွာ ရွိၿပီလား ဆိုတာကို အရင္သိဖို႔အတြက္က ေဟာဒီပစၥဳပန္မွာ ေရာက္ေနၾကတဲ့ မိမိတို႔အားလုံး ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္ေျပာင္းၿပီးေတာ့ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လူ႔ဘ၀ကို ရဖို႔ဆိုတာလည္း လူ႔ဘ၀ကို ရဖို႔အတြက္ အတိတ္ဘ၀တုန္းက ႀကိဳးစား ခဲ့ရတယ္။ နတ္ဘ၀ရဖို႔ကလည္း နတ္ဘ၀အတြက္ ႀကိဳးစားခဲ့ရတယ္။ဥပမာအားျဖင့္ ျမင္လြယ္ ထင္လြယ္ေအာင္ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို ၀င္ဖို႔ အတြက္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာလိုသလိုပါပဲ။ ဒီသေဘာပါပဲ။

လူ႔ဘ၀ကိုရဖို႔ဆိုတာကလည္း အတိတ္တုန္းက လူ႔ဘ၀၀င္ခြင့္ ကုသိုလ္ တံဆိပ္ တုန္းေလး ထုခဲ့လိုပါပဲ ။ တကယ္လို႔မ်ား မိမိတို႔က အကုသိုလ္ လက္မွတ္ႀကီး ကိုင္ေဆာင္ၿပီးေတာ့ လူ႔ျပည္၀င္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါ႔မလား ၊လႊတ္လိုက္တာက အပါယ္ေလးဘုံပါ။

အနာဂါတ္သံသရာမွာ ရထားတဲ့ လက္မွတ္ေလးကို မေပ်ာက္ေအာင္ ဆက္ၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ ထားမယ္ ဆိုရင္ ဒီ့ထက္ျမင့္ျမတ္တဲ့ နတ္ျပည္၊ျဗဟၼာျပည္ကေန နိဗၺာန္ျပည္အထိ သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဆိုင္ရာ ဆိုင္ ရာ ၀င္ခြင့္ဗီဇာသာ မွန္ေအာင္လုပ္ခဲ့ရင္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္မွာပါ။

လူ႔ဘ၀မွာ ေနတုန္း တရားနာၾကတယ္၊ ရိပ္သာ၀င္ၾကတယ္၊ ပရဟိတအလုပ္ေတြ လုပ္ၾကတယ္၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ႕ စုၾကတယ္ ဆိုတာ နိဗၺာန္ သြားဖို႔အတြက္ ၀င္ခြင့္ဗီဇာရဖို႔ လာတန္းစီ ေနၾကတာပါပဲ။ အဲ့ဒီ၀င္ခြင့္ေလးရလား မရလားဆိုတာကို ဆန္းစစ္ရေတာ့မယ္။ အဲ့လိုဆန္းစစ္ဖို႔ အတြက္ ေဟာဒီေရာက္ရွိေနတဲ့ဘ၀ ၊က်င္လည္ခဲ့ရတဲ့ အေနအ ထားေတြကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ ပစၥဳပၸန္မွာေရာက္ေနၾကတဲ့ အရာက အတိတ္က အ၀ိဇၨာ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး လုပ္ခဲ့လို႔ လူ႔ဘ၀ကိုေရာက္ခဲ့ၿပီ ဒီအေပၚမွာ တဏွာအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ျပန္လုပ္အုံးမယ္ဆိုရင္ အနာဂါတ္ သံသရာမွာ ေရာက္မယ့္ ေနရာေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ။ အဲ့ဒီအမ်ားႀကီးက ဒုကၡတြင္းထဲမွာပဲ ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မို႔လို႔ နိဗၺာန္နဲ႔ နီးမွာလား ေ၀းမွာလား ဆိုရင္ ေ၀းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔

အတိတ္အေၾကာင္းမွာ အ၀ိဇၨာ သစၥာမသိတာက စခဲ့သည္။                                                            ပစၥဳပၸန္မွာ ဘ၀တဏွာ ေရာက္ရာအေပ်ာ္ႏွင့္ ဆက္လွည့္သည္။

ယေန႔ပစၥဳပၸန္မွာ လူခ်မ္းသာေတြလည္း သူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔သူေပ်ာ္တာပဲ၊ လူဆင္းရဲေတြလည္း သူ႔အသိုင္း အ၀ိုင္းနဲ႔ သူေပ်ာ္တာပဲ၊ တိရိစာၦန္ေလးေတြလည္း သူ႔က်င္လည္ေနရတဲ့ဘ၀နဲ႔သူေပ်ာ္ေန ၾကတာပဲ။ အဲ့လိုေပ်ာ္ေနၾကတာက ကိုယ့္ဘ၀ကိုယ္ ခင္တဲ့ တဏွာေၾကာင့္ပါ။ အဲ့ဒီတဏွာနဲ႔ ေပ်ာ္ေနသမွ် အနာဂါတ္ သံသရာမွာ ဇာတိမ်ဳိးစုံျပန္ရရင္ ဒုကၡေခ်ာက္ထဲ ျပန္ေရာက္တာေပါ႔။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ သံသရာႀကီး တစ္ပတ္ၿပီး တစ္ပတ္လည္ခဲ့ရတာ မဆုံးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။

သံသရာေရျပင္ႀကီးက သိပ္က်ယ္လြန္းပါတယ္။အဲ့ ဒီက်ယ္လြန္းတဲ့ သံသရာေရျပင္ထဲမွာ မျမင္မကန္းနဲ႔ သြားခဲ့ တာလည္း မာလွပါၿပီ။ယေန႔သာသနာ ေတာ္နဲ႔ဆုံတဲ့အခါမွာ အဲ့ဒီသံသရာ ေရျပင္ကေနမွ အလြန္လွ်င္ျမင္စြာကို အသုံးခ်ရမဲ့ ဒီခႏၶာႀကီးကို အရင္းတည္ၿပီးေတာ့ လိုခ်င္တဲ့ ပန္းတိုင္ နိဗၺာန္ကို အရယူၾကဖို႔လိုပါတယ္။နိဗၺာန္ ေရႊျပည္ပန္းတိုင္ကို တက္လွမ္းခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီအတိုင္းမေနၾကပါနဲ႔။ ၀ိပႆနာတရား ႐ႈ႕ပြားအားထုတ္ၾကပါ။

ဆရာေတာ္ အရွင္ပုညာနႏၵ၏ ခရီးထြက္ဖို႔ ျပင္ဆင္တာပါ ဆိုတဲ့ တရားကုိ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။


အတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဆိုက္မွ