Sunday, March 1, 2015

အခ်စ္ကံေေခပမယ္႔ အနွစ္က်န္ေစရမယ္"အခ်စ္ကံေေခပမယ္႔ အနွစ္က်န္ေစရမယ္"


ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြရဲ႕ေအျခခံအက်ဆံုးယံုၾကည္ခ်ေက္ကတာ ့ကံနဲ႔ကံရဲ႕အက်ဳိးတရားပါပဲ။

“ေကာင္းတာလုပ္ခဲ့ရင္ေကာင္းက်ဳိးရမယ္၊ ေမကာင္းတာလုပ္ခဲ့ရင္ ေမကာင္းက်ဳိးရမယ္၊ အခ်ိဳေစ့စိုက္ခဲ့ရင္ အခ်ဳိပင္ေပါက္ျပီး အခ်ဳိသီးစားရမယ္၊ အခါးေစ့စိုက္ခဲ့ရင္ အခါးပင္ေပါက္ျပီး အခါးသီးစားရမယ္၊ ကိုယ္စိုက္ပ်ဳိးတဲ့ မ်ဳိးေစ့နဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ အပင္ေပါက္ျပီး အဲဒီအပနင္ဲ႔ ထိုက္တန္အသီးကိုပဲ ကိုယ္စားရမယ္၊ အလုပ္ဆိုတာကံ ၊ ကံဆိုတာအလုပ္၊ ကိုယ္ကံက ကိုယ့္ဘဝကိုစီမံတယ္၊ ကိုယ့္ဘဝရဲ႕ ဖန္ဆင္းရွပင္ာာ ကိုယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ကံတရား”

အဲဒီလိုနားလည္လက္ခံယံုၾကည္ထားၾကပါတယ္။

အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္းေရးမွာ အက်ဳိးေပးကံေမကာင္းတာဟာ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္းေရးနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ ေမကာင္းကံေတြ အတိတ္ကျပဳလုပ္ဖူးလို႔ပါ။ သူတပါးရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းကို ခြဲခဲ့တဲ့သူ၊ သူတပါးရဲ႕အိမ္ေထာင္းကို ျပိဳကြဲေစခဲ့တဲ့သူဟာ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္းေရးမွာ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ အက်ဳိးေပးေမကာင္ းႏိုပင္ါဘူး။ သမီးရည္းစားခ်စ္၊ လမင္ယားခ်စ္ေတြကိုျဖဳိခြဲမွအခ်စ ္ကံေမကာင္းတာမဟုတ္ပါဘူး။

ေမတၱာခ်စ္၊ သံေယာဇဥ္ခ်စ္နဲ႔ ခ်စ္ၾကသူမည္သူကိုမဆို တကြဲတျပားစီ ေဝးလြင့္သြားေအာင္ လု္ရပင္ျဖစ္ေလရာ ဘဝတိုင္း ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူေတြနဲ႔ “ဆံုႏိုခင္ြင့္”ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ ကြယ္ျပီး “လြမ္းဆြတ္ခြင့္၊တမ္းတခြင့္”ေတြသာ ရွသင္န္ၾကီးထြား လာႏိုပင္ါတယ္။

ေအာက္ထစ္ဆံုးငွကေ္ကလး၊ ငါးေကလးေတြ၊ ေၾကာေကင္လးေတြ၊ ေခြးေကလးေတြကို သူတို႔မိသားစု၊ သူတို႔အသိုက္အျမဳံေကန ခြဲခြာႏုတ္ယူျပီး ေမြးျမဴသိမ္းပို က္ထားခဲ့ရင္ေတာင္ အဒီအကုသိုလ္ကံက သူအက်ဳိးေပးတဲ့ဘ ဝမွာ ကာယကံရွကင္ို အခ်စ္ကံေခသူ၊ အလြမ္းကံေဝသူျဖစ ္ေအာင္ စြမ္းေဆာဖင္န္တီးႏိုပင္ါတယ္။

အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးကို အရုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ေစတဲ့ ေၾကာက္စရာေအကာင္းဆံုးကံေကတာ ့“ကာေမသုမိစာၦရက ံ”ပါပဲ။ “ကာမဂုဏ္ကိစၥမွာ မွားမွားယြင္းယြင္း ျပဳက်င့္တဲ့ကံ”လို႕ အဓိပၸာ္ရယပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ကာမပိုမင္ဟုတ္သူေတြနဲ႔ ကာမကိစၥေဖာက္ျပန္ရင္ “ကာေမသုမိစာၦရကံ”ထိုက္ပါတယ္။

သူတပါးသားမယားနဲ႔ ေဖာက္ျပ္ရနင္ေတာ့ “ပရဒါရကံ” ထိုက္တယ္လို႔လည္း ေခၚပါတယ္။ အတိတ္ဘေဝတြက ကာမကိစၥေဖာက္ျပန္ခဲ့တဲ့သူဟာ ကာမကိစၥတစ္စိတ္တ စ္ပိုင္းပါဝတင္ဲ့ အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရးေတြမွာကံဆ ိုးတတ္ပါတယ္။ ကို္ရယဲ႕အိမ္ေထာဖင္က္ ကိုယ့္ေအပၚသစၥာက င္းမဲ့တာဟာ ကိုယ့္ရဲ႕အတိတ္က “သစၥာမဲ့ကံ”က ကိုယ့္ကိုအက်ဳိးေပးတာပါပဲ။ ကံတရားရဲ႕ သဘာဝကို ေအၾကာင္းအက်ဳိးဆက္စပ္ျပီး စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏိုမင္ယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ခပင္ြန္းရဲ႕ သစၥာမဲ့မွုေအပၚ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ခြင့္လြတ္ေျဖသိမ့္နိုမင္ယ္ထပင္ါရဲ႕။

ဒါေပမယ့္ ခြင့္လြတ္ေျဖသိမ့္ေနရုံနဲ႔ မျပီးေသးဘူး။ ကိုယ္ၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အဆိုးေလာကဓံထဲေကန အႏွစ္သာရတစ္ခုခုေတာ့ ထုတ္ယူႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားရပါဦးမယ္။ အရွဳံးထဲက အျမတ္ထြက္ေအာင္ လု္ရပပါဦးမယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ လက္ထက္တုန္းက သာဝတၳိျမိဳ႕မွာ သိပ္ေခ်ာသိပ္လွတဲ့ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ အတိတ္ကံေအၾကာင္းတရားေၾကာင့္ သူမရဲ႕ခပင္ြန္းသည္က သူမကိုလံုးဝမခ်စ္ပါဘူး။ တျခားအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္နဲ႔ မ်က္နွာေျပာင္ တိုက္ျပီး လူမွုေရးေဖာက္ျပန္ေနပါတယ္။

ကိုယ့္ကိုမခ်စ္လို႕၊ ကိုယ့္ေအပၚသစၥာမဲ့လို႔ဆိုျပီး သူမကစိတ္လည္းမညစ္ပါဘူး။ စိတ္လည္းမဆိုးပါဘူး။ “လကင္မခ်စ္ေတာ့လနင္ဲ႔အခ်ိန္ျဖဳန္းစရာမလိုေတာ့ဘူးေပါ့”လို႕ ႏွလံုးသြင္းျပီး အခ်ိ္ရနွိသမွ် ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ ကုသိုလ္ေကာင္းမွုေတြကိုပဲ စိတ္အားထည့္ ျပဳလုပ္ေနလိုက္ပ ါတယ္။

အထူးသျဖင့္ အရွသင္ာရိပုတၱရာနဲ႔ အရွမင္ဟာေမာဂၢလႅာန္ အဂၢသာဝကေမထရ္ၾကီးႏွစ္ပါးကို အိမ္မွာေန႕စဥ္ဆြမ္းပင့္လွဴျပီး တရားနာယူပါတယ္။ တရားနာလိုက္၊ တရားအားထုတ္လိုက္နဲ႔ ၾကိဳးစားလိုက္တာ သိပ္မၾကာခမင္ွာပဲ ေသာတပန္အရိယာေမလး ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။

“လကင္ေမပါင္းခ်င္မွေတာ့ အိမ္မွာေနလည္းအပိုပဲ” ဆိုျပီးရဟန္းျပဳလိုက္တာ သိပ္မၾကာခမင္ွာပဲ ရဟႏၱာအရွေမင္လး ျဖစ္သြားျပန္ပါတယ္။ တကယ္လို႕သာ သူမရဲ႕ခပင္ြန္းကသူမကို သိပ္ခ်စ္၊သိပ္ၾကနင္ာေနမယ္ဆိုရင္ အခုလိုတရားအရသာ ခံစားခြင့္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေယာက်ာ္းအရသာနဲ႔ နိဗၺာန္အရသာ ဘယ္လိုမ ႏိုင္းယွဥ္လို႔မေရအာင္ ကြာျခားလြန္းလွပါတယ္။

နိဗၺာန္အရသာကို အဆင့္အျမင့္ဆံုး ခံစားခြင့္ေရနမွေတာ့ ေယာက်ာ္းအရသာဆံုးရွဳံးခဲ့တာကို ႏွေျမာတမ္းေတနစရာ လိုပါဦးမလား။ တကယ္ဆို ကိုယ့္ေအပၚမၾကင္နာတဲ့ ခပင္ြန္းသည္ကို ေက်းဇူးတစင္ရာေတာင္ ေကာင္းပါေသးတယ္။

ဝတၳုေတြ၊ရု္ရပွင္ေတြထဲကလို “ေနာက္ဆံုးထြက္သ က္အထိရူးသြပ္စြာခ်စ္ေနမွာပါေမာင္” လို႕လည္း စိတ္ကူးမယဥ္ပါနဲ႔။ သီခ်င္းေတြထဲကလို “ရက္စက္တက္တဲ့မင ္းရဲ႕အနားမွာ ရက္စက္မွုေတြခံယူခ်တင္ယ္” လို႕လည္း တမ္းတေမနပါနဲ႔။ လက္ေတြ႔ဘဝမွာ စိတ္ခ်မ္းသာဖို႔နဲ႔ျဖစ္ႏိုရင္င္ ဘဝလြတ္ေျမာက္မွုရဖို႔အတြက္သာ အတက္ႏိုဆင္ံုးၾကိဳးစားပါ။

ေရွးသူေတာ္ေကာင္းေတြရဲ႕ ထံုးႏွလံုးမူျပီး၊ တရာနဲ႔ေမြ႔ေပ်ာ္ပါ။ တရားမ်ားမ်ားနာ၊ တရားစာအုပ္မ်ားမ်ားဖတ္၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမွ ုမ်ားမ်ားျပဳ၊ တရားမ်ားမ်ားအားထုတ္ပါ။ေသာကမွန္သမွ် ခ်စ္ျခင္းေၾကာင္ ့ျဖ္ရစတာပါ၊

ခ်စ္စရာတစ္ခုရွိရင္ ေသာကတစ္ခုရွိမယ္၊

ခ်စ္စရာဆယ္ခုရွိရင္ ေသာကဆယ္ခုရွိမယ္၊

ခ်စ္စရာအမ်ားၾကီး ရွိရင္ေတာ့ ေသာကအမ်ားၾကီးရွိမယ္ေပါ့။

ေသာကျငိမ္းခ်ရင္င္ ခ်စ္စရာေတြကို ေလွ်ာ့ပစ္ႏိုရင္မယ္ေလ။

ခ်္ရစမယ့္သူ၊ ခ်္ရစမယ့္အရာနည္းပါးသြားေလ၊ ေသာကမီးလည္းခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားေလပါပဲ။

ခ်္ရစသူရဲ႕ စိမ္းကားရက္စက္မွု၊ ျမတ္ႏိုးရသူရဲ႕ သစၥာကင္းမဲ့မွုဟာ စိတ္ထားတတ္သူအတြက္ေတာ့ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုတင္ဲ့ ဘဝလြတ္ေျမာက္မွဳ ဆုလာဘ္ၾကီးပါပဲ။

အသံုးခ်တတ္သူ တစ္ေယာက္အတြက္ အခ်စ္ကံေခတာဟာ အႏွစ္က်န္ေစဖို႕ပါပဲ။ ။

စိတ္ဆင္းရဲျခင္းဆိုတာက စိတ္ဓာတ္ေပ်ာ့ညံ့တဲ့သူေတြ ကန္ထရိုက္ဆြဲထားတဲ့ ခပ္ညံ့ညံ့ပစၥည္းတစ္ခုပါ။

စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းေကတာ့ စိတ္ဓာတ္ခိုမင္ာသူေတြရဲ႕ မူပိုရင္တနာထုပ္ၾကီး တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အက်ဳိးေပးေမကာင္းတာဟာ အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရးနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ေမကာင္းကံေတြ အတိတ္ကျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးလို႔ပါ။

သူတပါးရဲ႕ခ်စ္ျခင္းကိုခြဲခဲ့တဲ့သူ သူတပါးအိမ္ေထာင္ကို ျပဳိကဲြေစခဲ့တဲ့သူဟာ အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ အက်ဳိးေပးေမကာင္းႏိုပင္ါဘူး။

ႏွလံုးလမ္းေၾကာင္းမွာကြ်န္းခံေနတယ္လို႔ ဟစ္ေအာ္ေၾကြးေၾကာ္ေနတာဟာ အတိတ္ဘေဝတြကအခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရးေတြမွာ သစၥာပ်က္ခဲ့ပါတယ္ ကိုယ္က်င့္ေဖာက္ျပန္ခဲ့ပါတယ္္လို႔ ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံေနတာပါပဲ။

အရွဆင္ႏၵာဓိက(ေရႊပါရမီေတာရ)