Monday, December 29, 2014

ငါသာ မင္းဆုိရင္


ငါသာ မင္းဆုိရင္

“လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီတို႔၏ ျဖစ္တည္မႈသည္ ထူးျခားလွေပသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လုံးဝမတူေပ။ တစ္ခုတည္းေသာအရာကို ေတြ႕သိခံစားရပုံခ်င္း၌ပင္ မတူၾကေပ။ ဥပမာ-တစ္မ်ဳိးတည္းေသာ င႐ုတ္သီးကို စားမိၾကသူတိုင္းက စပ္သည္ဟု ေျပာၾကေပမည္။ “စပ္ျခင္း” အရသာကို စားမိသူတိုင္း ခံစားၾကရမည္သာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဦး၏ “စပ္ျခင္း”ႏွင့္ အျခားတစ္ဦး၏ “စပ္ျခင္း” အတူတူပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ပါမည္ေလာ။

 “ငါစပ္တာနဲ႔ မင္းစပ္တာ အတူတူပါပဲကြာ”ဟု မည္သည့္ ႏႈန္းစံျဖင့္ တိုင္းတာ၍ ေျပာႏုိင္ မည္နည္း။  မေျပာႏုိင္ပါ။ မဆုံးျဖတ္ႏုိင္ပါ။ ထို႔အျပင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါေတြ႕ ၾကံဳခံစားလိုက္ရသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ခံစားခ်က္သည္ ထိုပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတည္းအတြက္သာ ျဖစ္႐ုံမက ထိုတစ္ႀကိမ္တည္း အတြက္သာ ျဖစ္ေခ်သည္။ ထိုခံစားခ်က္ အတိုင္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံ၍ ထပ္တူထပ္မွ် ခံစားခ်င္၍ ရႏုိင္မည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။”

(ေမာင္ၾကည္သစ္၏ “ျငင္းပယ္ျခင္း၏ အလွ” စာအုပ္)

ကြ်န္ေတာ္ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသား ဘဝ၊ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားရစဥ္ အဂၤလိပ္ဆရာက '' If I were you .....?'' ဟူသည့္ Clause တစ္ခုကို ေရးျပရာ၊ ကြ်န္ေတာ္က “'I' ဆိုရင္ 'was' နဲ႔ တြဲသုံးရမွာေပါ့။ ဘာေၾကာင့္ ''were'' နဲ႔ တြဲသုံးရတာလဲ”ဟု ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ပါသည္။ 

ထိုအခါ ဆရာက “မင္း” က “မင္း”  “ငါ” က “ငါ” ပဲ။ “ငါ”ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ “မင္း” မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ အဲ့ဒီလို လုံးဝမျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးကို ေဖာ္ျပတာမို႔လို႔ “ 'I were' ဆိုၿပီး သုံးရတာပဲ”ဟု ရွင္းျပပါသည္။ အဂၤလိပ္စာသဒၵါႏွင့္ မပတ္သက္ေသာ အေတြးတစ္ခု ကြ်န္ေတာ္ေခါင္းထဲ စြဲက်န္ခဲ့ပါသည္။ “ငါဟာ မင္း ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး” ဟူ၍။ 

ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ျဖစ္ေစ၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္ေစ၊ “ကိုယ္ခ်င္းစာတရား”ဆိုသည္မွာ “တကယ္လို႔ ငါသာသူ႔ေနရာမွာဆိုရင္ ... ”ဟု စာနာစိတ္ထားျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ႀကီးသူက ငယ္သူကို ကိုယ္ခ်င္းစာတရားထားရန္ ဆုံးမ၏။

ရြယ္တူခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာတရားထားရန္ တိုက္တြန္း၏။ ငယ္သူက ႀကီးသူကို ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ထားရန္ ေတာင္းပန္၏။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း အဂၤလိပ္ဆရာေျပာခဲ့သည့္အတိုင္းပင္ “ငါဟူသည္ မင္းဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္မလာႏုိင္ခဲ့ပါ”

တစ္ခါက “အိပ္ဇစ္စတင္ရွယ္လစ္” ေတြးေခၚရွင္ “ယန္းေပါလ္ဆတ္” ထံသို႔ လူငယ္တစ္ဦး ေရာက္လာပါသည္။ ယင္းအခ်ိန္ က ျပင္သစ္ျပည္သည္ စစ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရစဥ္ျဖစ္၏။

“ဆရာ ကြ်န္ေတာ္မေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ ျပႆနာေလးတစ္ခုကို ေျဖရွင္းေပးပါဆရာ။ အခု ျပင္သစ္ ျပည္ဟာ စစ္နဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အတြက္ ကိုယ္ေနတဲ့တိုင္းျပည္ဘက္ကလည္း တိုက္ခိုက္ေပးဖို႔ ကြ်န္ေတာ့္မွာ တာဝန္ရွိတယ္ ထင္ပါတယ္။ အိမ္မွာလည္း ကြ်န္ေတာ္ေကြ်းေမြးျပဳစုေနတဲ့ အေမအို တစ္ေယာက္ ရွိပါတယ္။ သားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔လည္း အေမ့ကို ေကြ်းေမြးဖို႔ တာဝန္ရွိပါတယ္။ အဲဒါ ဘယ္အလုပ္ကို လုပ္ရမလဲဆရာ။ တာဝန္တစ္ခုထမ္းေဆာင္ရင္ တျခားတာဝန္ ပ်က္ေတာ့ မွာပါ။”

“ဆတ္”ကလည္း အေျဖကို စဥ္းစားမေန။ ခ်က္ခ်င္းအေျဖေပးလုိက္၏။ 

“မင္းမွာ ဘယ္အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုတာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္လည္း ရွိတယ္။ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရး လည္း မင္းမွာရွိတယ္။ ႀကိဳက္တာသာဆုံးျဖတ္၊ မွန္တယ္။ တျခား လူဆုံးျဖတ္မွသာ မွားမွာ။”

“ဆတ္” ၏ ေျဖရွင္းမႈအတိုင္း လူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ အေျခအေနကို မိမိတို႔အသိဆုံး ျဖစ္ပါသည္။ (မိမိကလြဲလို႔ ဘယ္သူကမ်ား မိမိအေၾကာင္းအသိဆုံးျဖစ္မွာလဲ) ဘယ္ေသာအခါတြင္မွ မိမိသည္ တျခားလူတစ္ေယာက္ မျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ အျခားသူတစ္ေယာက္သည္လည္း မိမိမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ 

ထို႔ေၾကာင့္ “If I were you ....” (ငါသာ မင္းဆိုရင္ ...) ဟူသည္ စကားအျဖစ္သာရွိ၍ အဓိပၸာယ္မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သူ႔ထံ မွ မဆို၊ ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈအျပည့္အဝကို အခါခပ္သိမ္းရရွိရန္ လုံးဝမေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါ။ 

အမွန္စင္စစ္၌လည္း လူတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ ဘဝသည္ ထိုလူႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ၿပီး ထုိလူ၏ အေၾကာင္းကို အသိႏိုင္ဆုံးမွာ ထိုလူကိုယ္တိုင္သာ ျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ား ေျပာၾကေသာ ထိုလူ၏ ဘဝသည္ ထိုလူ႔အေၾကာင္းအစစ္ မဟုတ္။ရရွိႏိုင္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိေသာ ထိုလူ၏ အေၾကာင္းကို မည္သူမွမသိႏုိင္။

အေၾကာင္းမွာ စကားလုံးမ်ားသည္ ထုိလူ႔ခံစားမႈအစစ္အမွန္ကို မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္၏။ ၎အျပင္ လူတုိ႔သည္ ပုထုဇဥ္လူသားမ်ားသာျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ မိမိ၏ အတၱကို ဖယ္ခြာလ်က္အျခားသူတစ္ဦးဦး၏ အတၱကို အစားထိုးထည့္သြင္းၾကည့္ရန္ မတတ္ႏိုင္ၾကေခ်။

ဘဝတည္းဟူေသာ တစ္ေယာက္စာထိုင္ခုံေပၚတြင္ မိမိကုိယ္တိုင္၏ အတၱသည္သာ အက်အန ေနရာယူထားႏွင့္ခဲ့ေလၿပီ။

by: နရီမင္း
http://www.news-eleven.com/