Tuesday, December 2, 2014

ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေနာက္လုိက္ငယ္သား


စာသင္တုိက္ တည္ေသာ္ …. (သုိ႔)
ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေနာက္လုိက္ငယ္သား

 "ထြန္းထြန္းကားကား၊ ေယာက်ာ္းတစ္ဆူ၊ ထုိသသူလွ်င္၊ လူ၌ေသာ္လည္း၊ ရႏိုင္ခဲ၏၊ နက္နဲသိေျမာ္၊ ႀကီးျမင့္ေသာ္မူ၊ ေလးေဖာ္ မ်ဳိးစစ္ မီွရာျဖစ္လိမ့္ …။" (ကိုးခန္းပ်ဳိ႕)

    ႀကီးက်ယ္ျမင့္မား ထြန္းကားေသာ ဘုန္းကံပါရမီ ပညာရိွသူမွသာ ေလာကအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ သာသနာအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ သာသနာျပဳႏိုင္သည္။ ယခုေခတ္မွေတာ့ “သာသနာျပဳ”ဟူေသာ နာမည္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္တာေတြ မ်ားစြာရိွေပသည္။ ထုိတြင္ စစ္မွန္ေသာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမွာ (၂)မ်ဳိးသာ ရိွသည္။

 ထုိ ႏွစ္မ်ဳိးကား -
(၁) ပရိယတၱိ လုပ္ငန္း - စာသင္တုိက္ တည္ေထာင္၍ စာေပပို႔ခ်ျခင္း။
(၂) ပဋိပတၱိ လုပ္ငန္း   - တရားရိပ္သာ တည္ေထာင္၍ တရားျပ တရားေဟာျခင္း တုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။
ဓမၼကထိကမ်ားမွာ ႏွစ္နံပါတ္ေနရာတြင္ ပါဝင္ေပမည္။ ထုိတြင္ ရိပ္သာဖြင့္လွစ္ တည္ေထာင္ျခင္းထက္ စာသင္တုိက္ဖြင့္လွစ္ တည္ေထာင္ျခင္းက ပိုမိုခက္ခဲသည္။
  
သာမန္ သဒၶါ ပညာ ဝီရိယမ်ားျဖင့္ စာသင္တုိက္ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ စာသင္တုိက္ တည္ေထာင္လွ်င္ စားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အုပ္ခ်ဴပ္ေရး တုိ႔ကို တာဝန္ယူရ႐ံုမွ်မက စာသင္သားတုိ႔အား ကိုယ္, ႏႈတ္, ႏွလံုး သံုးပါးအစဥ္ ယဥ္ေက်းေအာင္ ထိန္းေက်ာင္း သြန္သင္ေပးရေသးသည္။

 ထုိ႔ျပင္ စာသင္တုိက္ ဖြင့္လွစ္သူ, တည္ေထာင္သူ ကိုယ္တိုင္က ကိုယ္ပုိင္အရည္အခ်င္း ဟူေသာ အေျခခံ သီလ, သမာဓိႏွင့္ အားကိုးေလာက္ေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၍ စာေပပို႔ခ်မႈ၌ ဝါသနာပါသူ ျဖစ္ရမည္။
ထုိ႔ျပင္ -
          (၁) ခမာ   - အရာရာ၌ သည္းခံျခင္းဂုဏ္၊
          (၂) ဇာဂရိယ - ႏိုးၾကားျခင္းဂုဏ္၊
          (၃) ဥ႒ာန  - ထႂကြ လံု႔လ ဝီရိယ ရိွျခင္းဂုဏ္၊
          (၄) သံဝိဘာဂ - ခြဲျခမ္း ေဝဖန္ႏိုင္ျခင္းဂုဏ္၊
          (၅) ဒယာ - သနားျခင္းဂုဏ္၊
          (၆) ဣကၡဏ - ေစ့ေစ့ငုငု ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္းဂုဏ္ ဟူေသာ နာယကဂုဏ္ (၆)ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္။
 ထုိ (၆)ပါးတုိ႔တြင္ (၆)နံပါတ္မွာ အလြန္အေရးႀကီးလွသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာလွ်င္ အရာရာမွာ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္တတ္မွ ေတာ္ကာက်မည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါက အျပစ္တင္စရာ ကဲ့ရဲ႕စရာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။

     ထုိ႔ေၾကာင့္ -
          “အျမင္ရိွသူ၊ ေတာင္ထိပ္လူလွ်င္၊ ေအာက္မူရိွျငား၊ အစားစားကို၊
 ပိုင္းျခားေဝဘန္၊ သိေသာဟန္သုိ႔၊ တစ္ဆံမျခား၊ ႀကီးမွဴးမ်ားလည္း၊
 ေျခာက္ပါးတြင္ပါ၊ ဣကၡဏာျဖင့္၊ ေသခ်ာေစ့ငု၊ ကသုိဏ္း႐ႈသုိ႔၊
 ျပဳတုိၿပီးမွ၊ နိဂၢဟႏွင့္၊ ပဂၢဟစစြာ၊ ျပဳလုပ္ရာ၏၊
သူငါေျပာတုိင္း၊ ဆုတ္မဆုိင္းဘဲ၊ မႏိႈင္းမယွဥ္၊ ျပဳတုံခ်င္က၊
 အျမင္မမုိး၊ အျပစ္မုိးလိမ့္” - 
ဟူေသာ စကားအတိုင္း ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူသည္ ခ်ီးေျမႇာက္သင့္သည္ကို ခ်ီးေျမႇာက္၍ အေရးယူ ႏိွပ္ကြပ္သင့္သည္ကို အေရးယူ ႏွိပ္ကြပ္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ေျပာသံၾကားကာမွ်ျဖင့္ အလ်င္အျမန္ ေဒါသျဖင့္ မဆံုးျဖတ္ရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။

အရာရာမွာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူမွန္သမွ် ေနာက္လုိက္ငယ္သား လက္ေထာက္ တပည့္တပန္းမ်ား ရိွၾကရျမဲ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ မည္သည့္လုပ္ငန္း မည္သည့္ဌာန မည္သည့္အရာႏွင့္ သင့္ေတာ္သည္ကို ထုိက္တန္သည္ကို ေဝဘန္ပိုင္းျခားျခင္း “သံဝိဘာဂ”မွာလည္း အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ၏ သူေနရာႏွင့္သူ အသံုးခ်တတ္မႈ အတတ္ပညာမွာ လြန္စြာမွ အေရးႀကီးလွေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ား၊ မားကတ္ႀကီးမ်ား၌ မန္ေနဂ်ာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားရျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္သူႀကီး မဟာဗႏၶဳလ
          ျမန္မာ့သမိုင္း၌ အလြန္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ ဗႏၶဳလသည္ ငယ္စဥ္က ေက်းေတာသား “ေမာင္ရစ္”ပင္ ျဖစ္သည္။ ယခု မံုရြာ၊ေရဦး ကားလမ္းေပၚရိွ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕ ဇာတိျဖစ္ကာ ေတာင္သူမ်ဳိး႐ိုး စီးပြားမဲ့သူ ျဖစ္သည္။
  ငယ္စဥ္က ဖခင္ဆံုး၍ မိခင္ မုဆုိးမႏွင့္သာ ေနရသည္။ လူလားေျမာက္လာေသာအခါ စစ္ကိုင္းမင္းထံ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္သားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္အမႈေတာ္ ထမ္းသည္။ စစ္ကိုင္းမင္း နန္းတက္ေသာအခါ ေမာင္ရစ္သည္ အိမ္ေတာ္ပါကၽြန္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ရွင္ဘုရင္၏ အမႈကိစၥမ်ား တုိင္းျပည္၏ အမႈကိစၥမ်ားကို ႀကိဳးစားထမ္းေဆာင္ပါေသာ္လည္း ဘုရင္က အသိအမွတ္ မျပဳခဲ့သျဖင့္ မထင္ေပၚခဲ့ေပ။

ထင္ေပၚေစရန္ ညီလာခံတြင္ အျပစ္မဲ့ေသာ မင္းခ်င္းတစ္ေယာက္အား ထုေထာင္းထုိးႀကိတ္ေတာ့သည္။ အျပစ္က်ဴးလြန္ေသာ ေမာင္ရစ္အား ေသဒဏ္ေပးရန္ အမိန္႔ရိွထားသည္။ ဖမ္းၿပီးေသာအခါ “ဤသုိ႔ အျပစ္မရိွေသာသူကို ညီလာခံတြင္ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲျဖစ္ေအာင္ အဘယ္ေၾကာင့္ လုပ္ရသနည္း”ဟု ေမးေသာအခါ “အကၽြႏု္ပ္မွာ ဘုရင့္အမႈေတာ္ကို သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းထမ္းပါေသာ္လည္း အရွင္မင္ႀကီးက အသိအမွတ္ မျပဳ၍ မထင္ေပၚခဲ့ပါ။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဤသုိ႔ လုပ္ရျခင္းပါ”ဟု ရဲရဲတင္းတင္း ေလွ်ာက္တင္ေလသည္။

          စစ္ကိုင္းမင္းသည္လည္း ေမာင္ရစ္၏ သတၱိ၊ ဗ်တၱိ ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္၏ အျဖစ္ကို သိ၍ တစ္ေန႔ေတာ့ အသံုးက်မည္ဟု ဆင္ျခင္လ်က္ မသတ္ေတာ့ေပ။ မၾကာမီ ျဗဲတုိက္သံေတာ္ဆင့္ ရာထူးကို အပ္ႏွင္းၿပီး ေနာက္တြင္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ သတၱိ၊ ဗ်တၱိ ေကာင္းသူျဖစ္ရကား စစ္သူႀကီး မဟာဗႏၶဳလဟု ျမန္မာ့သမိုင္း၌ အလြန္ထင္ရွားခဲ့သည္။

          အကယ္၍သာ မဆင္မျခင္ သတ္လုိက္ပါက ျမန္မာ့သမိုင္း စာမ်က္ႏွာမွာ “ျမန္မာ့ သူရဲေကာင္း စစ္သူႀကီး မဟာဗႏၶဳလ”ဟု ရိွမည္ မဟုတ္ပါေခ်။ ယခုေသာ္ကား စစ္ကိုင္းမင္း၏ အသံုးခ်တတ္မႈ ေမွ်ာ္ျမင္ ဆင္ျခင္တတ္မႈ ဉာဏ္ပညာေၾကာင့္ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ ထင္ရွား လာရေတာ့သည္။

အင္းဝ သတုိးဖ်ားႏွင့္ သူခုိး ငတက္ျပား
          ဘုရင္သတုိးဖ်ားသည္ အင္းဝေနျပည္ေတာ္ကို ထီးနန္းတည္စက အသက္ ၂၁-ႏွစ္သာ ရိွေသးသည္။ ဘုရင္ သတုိးဖ်ား လက္ထက္၌ ‘သူခုိး ငတက္ျပား’ဟု အလြန္ပင္ ထင္ရွားခဲ့သည္။ ယေန႔တုိင္ပင္ ခုိးတတ္သူကို ‘ငတက္ျပား’ဟု ကင္ပြန္းတတ္တုန္းပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္ကိုင္းဘက္မွ အင္းဝဘက္သုိ႔ ေလွျဖင့္လာကာ မီးေသြးတိုက္ တံခါးဝမွ ဝင္ၿပီး မွဴးမတ္တုိ႔ကို ဝင္ခုိးပါေသာ္လည္း မိေအာင္ မဖမ္းႏိုင္ေပ။

          ဘုရင္သတုိးဖ်ားကိုယ္တုိင္ ႐ုပ္ဖ်က္၍ သူခုိးေယာင္ေဆာင္ ဖမ္းမွ ငတက္ျပားကို ဖမ္းမိသည္။ သူခုိး ငတက္ျပားသည္ ဘုရင္ သတိုးဖ်ားကိုယ္တုိင္ လက္ရဖမ္းမိသည္ျဖစ္၍ ဘာမွ် မျငင္းေတာ့ပဲ ၿငိမ္ေနသည္။ ထုိစဥ္ ဘုရင္က “ငတက္ျပား၊ နင့္ကို ငါမိၿပီ။ ရဲတင္း၊ ပုဆိန္၊ လွံ၊ ဓား .. စသည္ကို နင္ႀကိဳက္ရာေျပာ” ဟု ေမးရာ “အလိုရွိသလုိ သတ္ေတာ္မူပါ”ဟု ဆုိ၏။ ထုိ႔ေနာက္ ဆက္ေျပာသည္မွာ “ကၽြႏု္ပ္ အလုိရိွရာကို ဆက္ေျပာရလွ်င္ မိဖုရား ေစာဥမၼာကို အလုိရိွပါသည္”ဟု ေလွ်ာက္တင္လုိက္ရာ သတိုးဖ်ားေရာ က်န္မႈးမတ္တုိ႔ပါ အံ့အားသင့္ၾကသည္။ သတုိးဖ်ားသည္ သူ၏ မိဖုရားကို အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူသည္ကို အားလံုးက သိထားၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ပါလ်က္ ယခုလုိ ေျပာသံၾကားလုိက္သည့္အခါ အဘယ္မွာလွ်င္ အံ့အားမသင့္ဘဲ ရိွပါမည္နည္း။

          ဘုရင္ သတုိးဖ်ားလဲ အမ်က္ေတာ္ မရွပဲ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ သူ႔သတၱိကို ေနာင္သကၠရာဇ္ ၇၂၈-ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္တြင္းၿမိဳ႕စား သီဟပေတ့ ပုန္ကန္မႈကို ၿငိမ္းေစရာ၌ အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့၍ ေအာင္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ အဘိုးႏွင့္ ဖခင္တုိ႔ တည္ေထာင္၍ မရႏိုင္ေသာ အင္းဝေနျပည္ေတာ္ ထီးသစ္ နန္းသစ္ကို တည္ေထာင္ႏိုင္ခ့ဲျခင္း၊ ရန္သူအေပါင္းကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူခဲ့ျခင္းတုိ႔မွာ သတုိးဖ်ား၏ ႀကီးက်ယ္ေသာ အရည္အခ်င္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။

          ဤသည္တုိ႔ကား ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္လွ်င္ မိမိအတြက္ အႏၲရယ္ရိွ-မရိွ၊ ေနာင္အသံုးက်-မက် စိစစ္မႈ, အသံုးခ်မႈ အတတ္ပညာရိွရေပမည္။

          စာသင္တုိက္မ်ား၌ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္တည္းျဖင့္  ၿပီးေသာ အလုပ္ မဟုတ္၍လည္း လက္ေထာက္ နာယကမ်ား, စာခ်မ်ား ရိွၾကရသည္။ ထုိလက္ေထာက္ နာယက စာခ်မ်ား၌လည္း၊ ထုိက္တန္ေသာ အရည္အခ်င္း၊ ထုိက္တန္ေသာ ေစတနာ, ေမတၱာ, ဝါသနာ၊ ထုိက္တန္ေသာ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္မႈ ရိွရန္ လုိအပ္သည္။ အထက္ႏွင့္ ေအာက္၊ ေရွ႕ႏွင့္ ေနာက္၊ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေနာက္လုိက္တုိ႔ လုိက္ဖက္ညီၾကေသာ ညီညြတ္ၾကေသာ ထုိသုိ႔ေသာ ေနရာမ်ား၌ တုိးတက္မႈ ရိွၾကေပသည္။

မဟာဟံသဇာတ္
          ဤေနရာ၌ အသီတိနိပါတ္ မဟာနိပါတ္ မဟာဟံသဇာတ္ေတာ္လာ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္း သစၥာ၊ ေမတၱာ ရိွၾကပံုကို တင္ျပပါဦးမည္။
          ေရွးအခါက ဗာရာဏသီျပည္၌ သံယမမင္းသည္ မင္းျပဳေန၏၊ ထုိမင္းတြင္ ေခမာ-အမည္ရိွေသာ မိဖုရားႀကီး တစ္ပါး ရိွသည္။ တစ္ေန႔သ၌ မိဖုရားႀကီး ေခမာ အိမ္မက္ျမင္မက္သည္။ ေရႊဟသၤာမင္း လာလတ္၍ ရာဇပလႅင္၌ေနကာ သာယာေသာ အသံျဖင့္ တရားေဟာ၏။ ေခမာမိဖုရားလည္း တရားနာ၍ မေရာင့္ရဲမီ မိုးလင္းသြား၍ ဟသၤာမင္းလည္း ျပန္သြားသည္ဟု ျမင္မက္သည္။

          တရားနာရ၍ မေရာင့္ရဲ အားမရေသာ မိဖုရားႀကီးသည္ ခ်င္ျခင္း ျဖစ္ဟန္ေဆာင္၍ သံယမမင္းအား ေလွ်ာက္တင္ရာ မင္းႀကီးလည္း မွဴးမတ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ တုိင္းျပည္ရိွ မုဆုိးမ်ားကို ဆင့္ေခၚကာ ဟသၤာမင္း ရိွႏုိင္-မရိွႏိုင္ ေမးျမန္းသည္။ စိတၱကုဋ္ေတာင္မွာ ဟသၤာမ်ားေနေၾကာင္း ေလွ်ာက္ၾကသည္။ ထုိစဥ္ ဘုရားေလာင္း ဓတရ႒ ေရႊဟသၤာမင္းႏွင့္ သုမုခ အမွဴးရိွေသာ ဟသၤာကိုးေသာင္းတို႔သည္လည္း ထုိစိတၱကုဋ္ေတာင္မွာ ေနၾကသည္။

ေရႊဟသၤာမင္း ဖမ္းရန္ ျပင္ဆင္ၾကၿပီ
          ၿမိဳ႕ႏွင့္ သုံးဂါဝုတ္ ေဝးေသာ ေခမာအိုင္ကို ေရကန္အသြင္ ဖန္တီးေစၿပီး ေဘးနားဝန္းက်င္၌ သေလးစပါးတုိ႔ကို စိုက္ပ်ဳိးေစကာ “ေဘးမဲ့ကန္”ဟု ေႂကြးေၾကာ္ေစ၏။ ထုိသုိ႔ အစာေရစာ ေပါေသာအရပ္သုိ႔ ဟသၤာမ်ား ေရာက္လာၾကသည္။ ငယ္သား ဟသၤာမ်ားက ထုိေရကန္သုိ႔ သြားလုိေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ၾကသည္။ လူသူနီးေသာ ေနရာသည္ အႏၲရယ္ မကင္းေၾကာင္း ေျပာကာ တားေသာ္လည္း မရသျဖင့္ သြားၾကသည္။

          မုဆုိးမ်ားလည္း မည္းနက္ေသာ ျမင္းၿမီးေက်ာ့ကြင္းျဖင့္ ေထာင္ေလသည္။ ေရႊဟသၤာမင္း ဆင္းသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေျခကို ေက်ာ့ကြင္းမိေလ၏။ ေရႊဟသၤာမင္းသည္ ေက်ာ့ကြင္းကို ျဖတ္အံ့ေသာငွာ ႐ုန္းေသာ္ အေရတုိ႔သည္ စုတ္ျပတ္သြားသည္။ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုန္းျပန္ရာ နီျမန္းေသာ အသားတုိ႔သည္ ျပတ္ကုန္သည္။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုန္းျပန္ရာ အေၾကာတုိ႔သည္ ျပတ္ကုန္သည္။ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုန္းပါက ေရႊဟသၤာမင္း၏ ေျခသည္ ျပတ္ကုန္သည္။

          ေရႊဟသၤာမင္း ဆင္ျခင္သည္က “ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သူ၌ အဂၤါခ်ဳိ႕ယြင္းမႈသည္ မေလ်ာ္ပတ္”ဟု ၾကံမိ၍ အားထုတ္ မ႐ုန္းေတာ့ေပ။ ဤေလာက၌ အမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္ရေသာ ရဟန္းေခါင္းေဆာင္၊ လူေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း သီလ, သမာဓိ, ပညာ ဟူေသာ အဂၤါေျခလက္တုိ႔ မခ်ဳိ႕ယြင္းပါမွ ေလ်ာက္ပတ္ေပမည္။ ေခါင္းေဆာင္သူ ဟူသမွ်သည္ မီွခုိစရာလည္း ျဖစ္ရမည္၊ ၾကည္ညိဳစရာလည္း ျဖစ္ရမည္။

          မီွခုိစရာ ဟူသည္ ေနာက္လိုက္ငယ္သားတုိ႔ မီွခုိႏိုင္ေလာက္ေသာ အတတ္ပညာလည္း ျပည့္စံုသူ ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၾကည္ညိဳစရာ ဟူသည္ - အမ်ားသူငါ ၾကည္ညိဳႏိုင္ေလာက္ေသာ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ အထူးေကာင္းမြန္ ျပည့္စံုသူ ျဖစ္ရမည္။ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္ႏွင့္ မျပည့္စံုခဲ့ပါက ေခါင္းေဆာင္အေပၚ ေနာက္လုိက္ ငယ္သားတုိ႔ ယံုၾကည္မႈကို မရသည့္အတြက္ အုပ္ခ်ဴပ္ရမႈ၌ အခက္အခဲျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

          ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ကား ေရႊဟသၤာမင္း၌ ျပည့္စံုေနေပသည္။ ေရႊဟသၤာမင္း ၾကံေတာ္မူသည္မွာ “ငါသည္ ေက်ာ့ကြင္းမိေသာ အသံကို အကယ္၍ အသိေပး ျမည္တြန္လုိက္ပါက အားလံုး ထိတ္လန္႔ တန္လႈပ္သည္ျဖစ္၍ အစာကို ေကာင္းစြာ မစားရလွ်င္ ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္ကုန္လ်က္ ျပန္သြားခဲ့ေသာ္ မပ်ံႏိုင္ရကား သမုဒၵရာ၌ က်ကုန္၍ ပ်က္စီးကုန္လတၱံ” ဟု ၾကံကာ ျပင္းထန္ေသာ ေဝဒနာကို သည္းခံေတာ္မူ၏၊ ဤသည္ကား ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတုိ႔က ငယ္သားတုိ႔အေပၚ ညႇာတာသနားတတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

          ဟသၤာအေပါင္းတုိ႔ စားေသာက္ၿပီးမွ ေက်ာ့ကြင္းမိေသာ အသံၾကားရ၍ ေသေဘးမွ ေၾကာက္ၾကေသာေၾကာင့္ စိတၱကုဋ္ေတာင္သုိ႔ ျပန္ၾကကုန္၏။ ထုိတြင္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ သုမုခစစ္သူႀကီးလည္း လန္႔၍ ပ်ံရာ မိမိတုိ႔ အရွင္ ဟသၤာမင္းကို မေတြ႔ရကား “မခၽြတ္ဧကန္ ဤေဘးသည္ ငါတုိ႔ အရွင္အားသာ ျဖစ္ေခ်မည္”ဟု ၾကံ၍ ျပန္လာလတ္ေသာ္ ေသြးအလိမ္းလိမ္း ေပက်ံလ်က္ ညြန္ေပ်ာင္း၌ ေက်ာ့ကြင္းမိေသာ ဟသၤာမင္းကို ျမင္၍ “အရွင္မင္းႀကီး၊ ေၾကာက္ေတာ္ မမူလင့္၊ ကၽြႏု္ပ္သည္ မိမိအသက္ကို စြန္႔၍ အရွင္မင္းႀကီးကို လြတ္ေစပါအ့ံ”ဟု ဆုိလ်က္ ေသမကြာ ရွင္မကြာ ေကာင္းအတူ ဆုိးအတူ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားေသာ ဟသၤာမင္းကို ႏွစ္သက္ေစလ်က္ အားေပးသည္။

          ဟသၤာမင္းလည္း “အေမာင္သုခုမ၊ ဤေနရာကား အလြန္ အႏၲရာယ္ မ်ားလွ၍ ေဘးကင္း ရာ လြတ္ရာသုိ႔ အျမန္ ေျပးပါ”ဟု အတန္တန္ ေျပာၾကားရာ စစ္သူႀကီးသုမုခက ျပန္၍ ေျပာျပသည္မွာ “အုိ အရွင္ .. ကၽြႏ္ုပ္ မေျပးပါဘူး၊ ကၽြႏ္ုပ္ ေျပးသည္ျဖစ္ေစ၊ မေျပးသည္ျဖစ္ေစ ေသေဘးဆိုတာ ဘယ္မွာပဲ ပုန္းေနေန ပုန္းလုိ႔ မလြတ္ႏိုင္ပါဘူး၊ ေသထုိက္လွ်င္ ေသပါေစ၊ မေသ ထုိက္လွ်င္လည္း မေသေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာပဲ”ဟု ေျပာသည္။

          “အေမာင္သုခုမ သင္သည္ သူေတာ္ေကာင္း လမ္းစဥ္၌ တည္၏၊ အရွင္လည္း ျဖစ္၊ အေဆြ ခင္ပြန္းလည္း ျဖစ္ေသာ ငါ့ကို မစြန္႔ျခင္းမွာ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔၏ သေဘာတည္း။ သင့္ကို ျမင္ရေသာ ငါ့မွာ ေၾကာက္ျခင္း မျဖစ္ေတာ့ပါ”ဟု ဟသၤာမင္းက ေျပာၾကားသည္။

          ထုိစဥ္မွာပင္ မုဆုိးႀကီး လာလတ္သည္ကို ျမင္ေသာ္ သုမုခစစ္သူႀကီးက သြား၍ “အို မုဆုိး၊ ယခုမိေနေသာ ေရႊဟသၤာမင္းႀကီးဟာ သာမန္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဟသၤာကိုးေသာင္းတုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္၍ ကိုယ္က်င့္သိကၡာႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၊ ဉာဏ္ပညာႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၍ မသတ္သင့္ပါ။ အကယ္၍ သတ္ခ်င္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္ကိုသာ သတ္ပါ။ အသားကို စားလုိက စားပါ။ အရွင္ ေရာင္းလုိက ေရာင္းပါ။ ဟသၤာမင္းႀကီးကိုေတာ့ ျပန္လႊတ္ေပးပါ”ဟု ကိုယ္စား အေသခံရန္ ရဲရဲေတာက္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

          မုဆုိးႀကီးလည္း သုမုခ စကားကို ၾကားရေတာ့ သူတုိ႔ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ငဲ့ညႇာၾကပံု၊ သစၥာ, ေမတၱာ ခုိင္ျမဲၾကပံု၊ သံေယာဇဥ္ ရိွၾကပံု သူေတာ္ေကာင္းလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပံုမ်ားကို ၾကားသိရဤ မည္သူက မည္သုိ႔ပင္ ထင္ထင္ ဟသၤာႏွစ္စီးလံုးကို လႊတ္လုိက္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။

          ေခါင္းေဆာင္အေပၚ ေနာက္လုိက္က သစၥာ, ေမတၱာ ရိွၾက၊ တစ္ဦး အခက္အခဲကို တစ္ဦးက အသက္ေပး၍ ကူညီၾက၊ ေစာင့္ေရွာက္ၾက၊ တစ္ကိုယ္ေကာင္း မဆန္ၾက၊ အေရးၾကံဳလွ်င္ သက္လံုေကာင္းၾကျခင္းမွာ လြန္စြာမွ အတုယူဖြယ္ေကာင္းလွေပသည္။

          မုဆုိးႀကီးက ဟသၤာႏွစ္စီးလံုးကို လႊတ္ပါေသာ္လည္း မုဆုိးႀကီးအား အျပစ္ဒဏ္သာရ၍ ဆုေတာ္၊ လာဘ္ေတာ္မ်ား မရမွာ စုိးရိမ္ၾက၍ ဟသၤာ ႏွစ္စီးလံုးက နန္းေတာ္သုိ႔ လုိက္ပါလာၾကသည္။ နန္းေတာ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ရွင္ဘုရင္က “စစ္သူႀကီးသုမုခ စကားေျပာ ေကာင္းတယ္လုိ႔သာ ေျပာတယ္။ နန္းေတာ္ထဲ ေရာက္တာနဲ႔ ေၾကာက္ဒူးတုန္ေနသလား”ဟု ခနဲ႔လုိက္သည္။ သုမုခ-ဟူသည္ ‘စကားေျပာ ေကာင္းသူ’ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္၍ ေျပာလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သုခုမက “အရွင္မင္းႀကီး ကၽြႏ္ုပ္ မေၾကာက္ပါ၊ ေၾကာက္ဒူးလည္း မတုန္ပါ၊ လိမ္ညာေျပာေသာ ပရိသတ္ျဖစ္လုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္ စကားမေျပာလိုပါ”ဟု ေျပာလုိက္သည္။

          ဘုရင္ႀကီးက “ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကို အဘယ္ေၾကာင့္ လိမ္ညာ၍ ေျပာသူေတြလုိ႔ ဘာလုိ႔ စြပ္စြဲရတာလဲ”ဟု ေမးျမန္းသည္။ “အရွင္မင္းႀကီး၊ အမွတ္ ရေတာ္မူပါ၊ ကိုယ္လုပ္ထားေသာ လုပ္ရပ္ကို စဥ္းစားေတာ္မူပါ၊ အရွင္မင္းႀကီးဟာ ေခမာေရကန္ႀကီးကို ဖန္တီးထားၿပီး အစားအေသာက္ေတြလဲ ေပါမ်ားေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္၊ ဘယ္မွာ ေဘးမဲ့ကန္ ဟုတ္လုိ႔လဲ”ဟု မိမိရရ ခ်က္ပိုင္ပိုင္ ေျပာလုိက္သည္။ ဘုရင္ႀကီးလည္း မလႈပ္ႏိုင္ မယွက္ႏိုင္ ျပံဳးစိစိႏွင့္ ထိုင္ေနၿပီး -

          ဘုရင္ကလည္း သူတုိ႔ကို ဖန္းတာဟာ တရားနာဖုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ ေျပာၾကားၿပီး ‘သည္းခံေတာ္မူပါ’ဟု ေတာင္းပန္ရေတာ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရၾက၍ ရွင္ဘုရင္၊ မိဖုရားႏွင့္တကြ တစ္နန္းေတာ္လံုး ေရႊဟသၤာမင္း၏ တရားေတာ္ကို ၾကားနာရသျဖင့္ ေရွးကထက္ ပိုမုိ၍ သူေတာ္ေကာင္းတရားေတြ လႊမ္းမိုးသြားၾကသည္။ ေရႊဟသၤာ ႏွစ္စီးကိုလည္း ျပန္လႊတ္လုိက္ေလသည္။

          ဤသုိ႔ ေလာကဓမၼတာအရ အခက္အခဲဟူသည္ ရိွၾကျမဲပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳလာမွသာ မိတ္ေကာင္း, ေဆြေကာင္း, တပည့္ေကာင္း, ေနာက္လုိက္ေကာင္းကို ခြဲျခား သိႏိုင္ေပသည္။

          ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူႏွင့္ လက္ေထာက္, ေနာက္လုိက္တုိ႔သည္ ညီညြတ္ျခင္း၊ စိတ္စြမ္းအင္ရိွျခင္း၊ နားလည္မႈ ရိွျခင္း၊ အလုိက္သိျခင္း၊ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ျခင္း၊ အနစ္နာခံျခင္း - ဟူေသာ ဂုဏ္သတၱိမ်ား ရိွေသာ ဌာနမ်ား၌ အလြန္ပင္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ အတုယူဖြယ္ ဂုဏ္ယူဖြယ္တုိ႔ျဖင့္ ျပည့္ဝေနေတာ့သည္။

          ဤသုိ႔ေသာ ဂုဏ္သတၱိတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ ရိွေသာ စာသင္တုိက္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္၊ သာသနာ့အလယ္မွာ ထင္ရွားႏိုင္၍ ဆက္လက္ ရွင္သန္ တည္တံ့ႏိုင္၊ တုိးတက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ တုိးတက္ႀကီးပြားမႈမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနေသာ ေနရာတုိ႔၌ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္တုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။

          ထုိ႔အတူ လူ႔ေလာက၌ ေနၾကေသာသူတုိ႔မွာလည္း မိဘႏွစ္ပါး ဦးေဆာင္ ေကာင္း၍ သားသမီးတုိ႔က ေနာက္လုိက္ေကာင္းခဲ့ေသာ္ ထုိမိသားစု၌ သာယာဖြယ္ ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္တို႔ ျဖစ္ကာ တုိးတက္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။

          ထုိ႔အတူ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၌လည္း ေခါင္းေဆာင္၏ မွန္ကန္ေသာ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္ ေနာက္လုိက္ငယ္သားတုိ႔ကလည္း စီစဥ္ ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ ပါက ထုိႏိုင္ငံ၊ ထုိအဖြဲ႔အစည္း ႀကီးပြား တုိးတက္မည္သာ ျဖစ္သည္။

          ထုိ႔အတူ အထက္အထက္ အဆင့္ဆင့္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔၌ အထက္ႏွင့္ ေအာက္၊ ေရွ႕ႏွင့္ ေနာက္ လုိက္ဖက္ညီစြာ အမ်ားအက်ဳိးငဲ့ကာ စိတ္ထားေကာင္းျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ပါက လုိအပ္ေသာ အဆင့္အထိ ႀကီးပြားတုိးတက္မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။


Phillip Pyae ၏ေဆာင္းပါးကုိျပန္လည္မွ်ေ၀ပါသည္။