Wednesday, December 10, 2014

ေနာင္မွတ, တဲ့ေနာင္တေနာင္မွတ, တဲ့ေနာင္တ

( ၁ )
လြန္ခဲ့တဲ့နွွစ္ေပါင္း နွစ္ေထာင့္ငါး႐ာေက်ာ္က အဆိုအမိန့္ေတြဟာ ဒီေန့လူေတြအတြက္ အသံုးမွက်ေသး႐ဲ့လား……..အသံုး၀င္ေနမွု့ ႐ိွပါ႐ဲ့လားလို့ ကြ်န္ေတာ္က ခနခန ေတြးမိတယ္ ။ အေျခအေန အခ်ိန္အခါေတြက အမ်ားႀကီးေျပာင္းခဲ့ျပိမဟုတ္လား ။ အခု က်ြန္ေတာ္ ႐ြတ္ဆို ျပမွာေတြကို ခင္ဗ်ားတို့ နားေထာင္ႀကည့္ ၊ ကၽြန္ေတာ္႐ြတ္ဆိုျပတဲ့အခ်က္ေတြဟာ ခင္ဗ်ားတ အတြက္ အသံုး၀င္ေသး႐ဲ့လား ၊ အသံုးမ၀င္ေတာ့ဘူးလားဆိုတာကို ခင္ဗ်ားတို့ကိုယ္တိုင္ဘဲ ဆံုးျဖတ္ေပါ့ ၊ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီအဆိုအမိန့္ေတြကို နွစ္သက္သေဘာက်လို့ အလြတ္႐ေအာင္ကို က်က္မွတ္ထားတယ္ ။ အခု႐ြတ္ျပမည့္ အဆိုအမိန့္ေတြက ဇနသႏၵလို့ေခၚတဲ့ မင္းႀကီးက သတိေပး ဆိုမိန့္ခဲ့တာေတြပဲဗ် ။
(မိတ္ေဆြျဖစ္သူ ေျပာဆိုေသာ ဇနသႏၵမင္းအေႀကာင္းကို ဒြါဒသနိပါတ္ ဇာတ္၀တၳဳေတြထဲက ငါးခုေျမာက္ဇာတ္ေတာ္ျဖစ္တယ္လို့ သိ႐ပါတယ္ ။)

( ၂ )
“……..ဤ ဆယ္ပါးေသာ အေႀကာင္းအ႐ာ ၊ လုပ္ငန္းကိစၥတို့ကို ေ႐ွးအခါက မျပဳလုပ္ မေဆာင္႐ြက္ ခဲ့မိေသာ သူသည္ ေနာင္အခါ၌ စိုး႐ိမ္ပူပန္႐တတ္၏ ။
(၁) ႐သင့္႐ထိုက္ေသာ ဥစၥာပစၥည္းကို မ႐သည္႐ွိေသာ္ စိုး႐ိမ္ပူပန္႐၏ ။ ငါသည္ငယ္႐ြယ္စဥ္အခါက ပစၥည္းဥစၥာကို မဆည္းပူး ၊ မစုေဆာင္းခဲ့မိဟု အိုမင္းေသာအခါ စိုး႐ိမ္ပူပန္ ႐၏ ။
(၂) အတတ္ပညာမ႐ွိသူအား အသက္ေမြး႐ျခင္းသည္ ဆင္း႐ဲျငိုျငင္လွ၏ ။ ငါသည္ ငယ္႐ြယ္စဥ္ အခါ၌ အတတ္ပညာကို မသင္ႀကားခဲ့မိဟု အိုမင္းေသာအခါ စိုး႐ိမ္ပူပန္႐၏ ။

(၃) ငါသည္ ငယ္႐ြယ္စဥ္အခါ၌ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲေသာ အမွုကိုျပုဳမိခဲ့၏ ။ သူတစ္ပါး၏ ေက်ာကုန္းသားကို စားသကဲ့သို့ ေခ်ာပစ္ကုန္းတိုက္ေသာစကားကို ဆိုခဲ့မိ၏ ။ ႀကမ္းႀကုတ္ေသာ စကားကို ဆိုခဲ့မိ၏ဟု အိုမင္းေသာအခါ စိုး႐ိမ္ပူပန္႐၏ ။
(၄) ငါသည္ငယ္႐ြယ္စဥ္အခါ သူ့့အသက္ကိုသတ္မိ၏ ။ ႐က္စက္ႀကမ္းႀကဳတ္ခဲ့၏ ။ ယုတ္မာခဲ့၏ ။ သတၱ၀ါတို့အေပၚ သနားႀကင္နာျခင္းကို မျပဳခဲ့မိဟု အိုမင္းေသာအခါ စိုး႐ိမ္ပူပန္႐၏ ။
(၅) ငါသည္ငယ္႐ြယ္စဥ္အခါ သူတစ္ပါးတို့ မသိမ္းဆည္းအပ္ေသာ မိန္းမမ်ား႐ွိပါလွ်က္ သူတစ္ပါးမယားကို မွီ၀ဲက်ဴးလြန္မိ၏ဟု အိုမင္းေသာအခါ စိုး႐ိမ္ပူပန္႐၏ ။

(၆) ငါသည္ ငယ္႐ြယ္စဥ္အခါ ထမင္းအေဖ်ာ္ ဥစၥာစည္းပြား႐ွိပါလွ်က္ အလူွဒါနကို မလူွဒါန္းမိခဲ့ဟု အိုမင္းေသာအခါ စိုး႐ိမ္ပူပန္႐၏ ။
(၇) ငါသည္ ငယ္႐ြယ္စဥ္အခါက ဥစၥာအား ။ ကိုယ္အားျဖင့္ စြမ္းနိုင္ပါလွ်က္ အိုမင္းေသာ အမိအဖတို့ကို မေကၽြးေမြးမိခဲ့ ၊ မျပဳစုမိခဲ့ဟု အိုမင္းေသာအခါ စိုး႐ိမ္ပူပန္႐၏ ။
(၈) လက္ဦးဆ႐ာျဖစ္၍ ဆုံးမပဲ့ျပင္လ်က္ အလံုးစံုေသာအ႐ာတို့ကို ငါ့အားေပး၍ ေကၽြးေမြးျပဳစုေသာ အဖကိုငါသည္ မေထမဲ့ျမင္ ျပုခဲ့မိ၏ဟု ေနာင္အခါ စိုး႐ိမ္ပူပန္႐၏ ။
(၉) သီလ႐ွိ၍ ဗဟုသုတမ်ားေသာ ႐ဟန္းသူေတာ္သူျမတ္တို့ကို ငါသည္ ေ႐ွးအခါက မဆည္းကပ္မိခဲ့ ဟု ေနာင္အခါ စိုး႐ိမ္ပူပန္႐၏ ။
(၁၀) ငါသည္ေ႐ွးအခါက ျငိမ္သက္ေသာ ၊ ဆည္းကပ္အပ္ေသာ ျခိဳးျခံေသာ အက်င့္မ်ိဳးကို မက်င့္မိခဲ့ဟု ေနာင္အခါ စိုး႐ိမ္ပူပန္႐၏ ။

….ဤဆယ္ပါးေသာ အေႀကာင္းအ႐ာလုပ္ငန္းကိစၥတို့ကို ျပုလုပ္ခဲ့မိေသာသူသည္ ေနာင္အခါ စိုး႐ိမ္ပူပန္ျခင္းမ႐ွိနိုင္ …..။
အထက္ပါဆယ္မ်ိဳးကို အလြန္ေနာင္တ႐စ႐ာ ဆယ္မ်ိဳးအေနနဲ့ က်ဳပ္ကေတာ့ ေခါင္းစဥ္ တပ္ခ်င္တယ္ ။

( ၃ )
အထက္ပါပု၈ၢိဳလ္၇ဲ့ စကားအဆံုးမွာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက “ေနာင္တ “ နဲ့ပါတ္သက္ျပီး ဆ႐ာႀကီး ပီမိုးနင္း သတိေပးစကားေျပာခဲ့ပံုကို ေျပာျပပါတယ္ ။ သူက…..
“အခ်ိန္”ဆိုတာဟာ အဖိုးမျဖတ္နိုင္တဲ့ အ႐င္းအနွီးျဖစ္တယ္ ။ အဲဒိအခ်ိန္ဆိုတဲ့အ႐င္းအနွီးနဲ့ က်မ္းမာျခင္း ဆိုတဲ့ အ႐င္းအနွီးကို႐တဲ့သူမွာ ေငြအ႐င္းအနွီး ၊ ပညာအ႐င္းအနွီး ႐ဖို့ မခက္တဲ့ အေႀကာင္းကို ဆ႐ာႀကီးပီမိုးနင္းက အေလးထားျပီး ေျပာခဲ့တာ ။

နပိုလ်ံဟာ ၀ယ္လင္တန္ကိုတိုက္ဖို့ ၀ါတာလူးစစ္ပြဲကိုေ႐ာက္ေတာ့ ေန၀င္ေတာ့မည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ေနတယ္ ။ နပိုလ်ံဟာေနာက္က်သြားတယ္ ။ ဒိအခါမွာ နပိုလ်ံဟာ စစ္ေျမျပင္မွာ႐ပ္ျပီး ေနလံုးႀကီးဆီကို လွမ္းႀကည့္ျပီးေတာ့ “ ဒီေန့အတြက္ ၂ နာ႐ီေလာက္သင့္ကို ငါတားလို့႐မယ္ဆို႐င္ ေလာကမွာဘာမဆို ငါေပးနိုင္ပါ႐ဲ့ “လို့ ညည္းတြားတယ္တဲ့ ၊ အဲဒီစစ္ပြဲဟာ နပိုလ်ံ႐ဲ့ဘုန္းမီးကို အျပီးတိုင္ ျငိမ္းေစတဲ့စစ္ပြဲျဖစ္တယ္တဲ့ ။

အဲဒီနပိုလ်ံလို ေနာက္က်မွေနာင္တ႐သူေတြ ေလာကမွာ မေ႐မတြက္နိုင္ေအာင္ ႐ွိမွာပဲတဲ့ ။ အသက္လို့ဆို႐တဲ့ ေနေ႐ာင္႐ဲ့အဆံုးနားက်ခါမွ လြန္ခဲ့ကုန္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြကို ျပန္ေမွ်ာ္႐င္း ၀င္လုဆဲေနေ႐ာင္မွာ ျမင္ေန႐တဲ့ေတာင္ထြတ္ ေတာင္ထိပ္ေတြကို ငါေ႐ာက္ေအာင္ မတက္မိေလျခင္းလို့ ေနာင္တႀကီးစြာ႐သူေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိမွာပဲ ။ ဒီလူေတြဟာ အခ်ိန္႐ွိခိုက္ လုပ္႐မည့္ အ႐ာေတြကို မလုပ္ျဖစ္တဲ့သူေတြဆိုတာ ေနာင္တမလြန္ဘ၀မွာလည္း ဒီလိုပဲ ေနာင္တ႐ႀကမယ့္ အထံုဓေလ့ကို သူတို့နဲ့အတူ မကြဲမကြာ ေဆာင္ယူသြားႀကမွာပဲတဲ့ ။

လူတစ္ဦး႐ဲ့ တစ္သက္တာအတြင္းမွာ ႐႐ွိနိုင္တဲ့အခ်ိန္ဟာ သိပ္မမ်ားလွဘူး ။ ဥပမာ အသက္ ၆၀ ေန႐သူမွာ နွစ္ေပါင္းနွစ္ဆယ္ေလာက္ဟာ အိပ္႐ာမွာကုန္သြားတယ္ ။သက္တမ္း႐ဲ့ နွစ္ေပါင္း ၂၀ ေလာက္ကို အိပ္ပစ္တယ္ေပါ့ ။
စားတာေသာက္တာအတြက္ ကုန္တဲ့အခ်ိန္က ၃ နွစ္ေက်ာ္တယ္တဲ့ဗ် ။
စားပြဲမွာ စားေသာက္႐ာမွာ ပြဲ႐ံအေျပာင္းအလဲမွာ ေစာင့္ဆိုင္း႐တဲ့အခ်ိန္က ၉ လေလာက္ကုန္တယ္ ။
အလုပ္အတြက္ ၁၇ နွစ္ခြဲေလာက္ အခ်ိန္႐တယ္ ။ အေပ်ာ္အပါးအတြက္ ၇ နွစ္ခြဲေလာက္ ၊ လမ္းေလွ်ာက္တာ ကစားတာအတြက္ ၆ နွစ္နဲ့ ၇ လေလာက္ ၊ ၀တ္စားဆင္ယင္ေ႐းအတြက္ ၂ နွစ္ခြဲေလာက္ကုန္တယ္ ။

ဘာမွမလုပ္ဘဲ ေနေနတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးကလည္း ၂ နွစ္ခြဲေလာက္ကုန္သြားတာပဲတဲ့ ။က်ဳပ္အျဖစ္က ဆ႐ာပီမိုးနင္းေျပာတာထက္ အခ်ီးနီးအခ်ိန္ေတြ ကုန္ခဲ့တယ္ဗ် ။ အခု ကၽြန္ေတာ္ပင္စင္ယူျပီးလို့ ကိုယ့္ဘ၀႐ဲ့အတိတ္ကိုျပန္ႀကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ … မေပ်ာ္ပိုက္တဲ့အလုပ္ခြင္မွာခ်ည့္ ငါ့ဘ၀ဟာ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့႐ပါလားလို့ ေနာင္တေတြ အႀကီးအက်ယ္႐မိတယ္ဗ်ာ ၊ ေ႐ွ့မွာလည္း ဘယ္လိုေနာင္တေတြ ႐ဦးမယ္မသိဘူး ၊ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေနာင္တသံသ႐ာထဲမွာ တ၀ဲ၀ဲလည္ ျဖစ္ေနဦးမယ္ထင္ပါ႐ဲ့ ။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္…….
နႏၵာသိန္းဇံ