Sunday, December 14, 2014

အရိယာတုိ႕၏ ျမင့္ျမတ္ေသာေနနည္းမ်ား


အရိယာတုိ႕၏ ျမင့္ျမတ္ေသာေနနည္းမ်ား

အရိယာ ဆုိတာ ကုိယ္အားျဖင့္၎ ႏႈတ္အားျဖင့္၎ ထုိမွတဆင့္ စိတ္အားျဖင့္၎ ေစာင့္စည္းမႈ ရွိခဲ႕ျပီးသူ။ အရင္းမူလ အႏုသယႏွင့္ တပ္မက္မႈ တဏွာကုိ ႏႈတ္ပယ္လ်ွက္ ကိေလသာ မီးခ်ဳပ္ျငိမ္းျပီးသူ။

ျငိမ္းေအးျခင္းသုိ႕ေရာက္ရွိ၍ စိတ္သည္ ကုိယ္ခႏၶာ၌ အသုဘ အနိစၥ စေသာ အျပစ္တုိ႕ကုိျမင္ျပီး ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ျပီးသူ။

အရိယာသူေတာ္စင္တုိ႕ ေနနည္းမွာလည္း လြန္စြာႀကည္ညုိထုိက္၏။ ေလးစားႀကည္ညုိ ျမတ္ႏုိး ပူေဇာ္ထုိက္ပါသည္။ ေကာင္းစြာ စီရင္အပ္ေသာ တရားေဒသနာ ရွိကုန္အပ္ေသာ အရိယာတုိ႕ကုိ ဖူးေမ်ွာ္ရျခင္းသည္ ယုံမွားသံသယကင္းေစႏုိင္ေသာ နာႀကားမႈ ေဟာႀကားဆုံးမျခင္းကုိရေစ၏။ ႀသဝါဒကုိ ခံယူက်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ ပညာတုိးပြားေစ၏ ။

သူေတာ္ေကာင္းတုိ႕ထံသုိ႕ေမးေလ်ွာက္ျခင္းသည္ ျပႆ နာ(ယုံမွားျခင္း)ကုိ ကင္းျပတ္ႏုိင္ပါသည္။ ပညာလည္း တုိးပါသည္။ အရိယာဝါသသုတ္တြင္ အရိယာတုိ႕၏ ေနျခင္း ဆယ္ပါးကုိ အရွင္အာနႏၵာ၏ ေလ်ွာက္ထားခ်က္အရ ျမတ္ဗုဒၶေဟာႀကားခဲ႕ပါသည္။

*နီဝရဏ ငါးပါးကုိပယ္၍ေနေတာ္မူ၏ ။

*အာရုံေျခာက္ပါးတုိ႔ကုိ သိလ်ွက္ ဝမ္းနည္းဝမ္းသာမရွိဘဲ သတိသမၸဇဥ္ႏွင့္ျပည့္စုံလ်ွက္ လ်ွစ္လ်ဴရႈလ်ွက္ ေနေတာ္မူ၏။

*သတိ တည္းဟူေသာ အေစာင့္အေရွာက္ရွိသည့္စိတ္ျဖင့္ေနေတာ္မူ၏ ။

*မွီဝဲသင့္သည္ကုိ မွီဝဲျခင္း ' သည္းခံသင့္သည္ကုိ သည္းခံျခင္း 'ေရွာင္ရွားသင့္သည္ကုိေရွာင္ရွားျခင္း ' ပယ္ဖ်က္သင့္သည္ကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္းဟူေသာ မွီရာေလးခုျဖင့္ေနေတာ္မူ၏ ။

*ေလာကသည္ ျမဲသည္ မျမဲသည္ ' အသက္သည္ ဤကုိယ္ျဖစ္သည္'သတၱဝါသည္ ေသျပီးေနာက္ရွိသည္ မရွိသည္ အစရွိေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ သစၥာဝါဒတုိ႕ကုိ ပယ္ဖ်က္၍ ေနေတာ္ မူေလ၏ ။

*ကာမ ' ဘဝ ႏွင့္ အက်င့္ျမတ္ဟူသည္တုိ႕၌ ရွာမွီးျခင္းကုိ စြန္႕ပစ္၍ ေနေတာ္မူေလ၏ ။

*ကာမဂုဏ္၌ ႀကံစည္မႈ ' ပ်က္စီးေစရန္ႀကံစည္မႈ ' ညွင္းဆဲရန္ႀကံစည္မႈ' အားလုံးကုိ ပစ္ပယ္၍ မေနာက္က်ဴေသာ အႀကံျဖင့္ေနေတာ္မူေလ၏ ။

*ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမရွိေသာ လ်စ္လ်ွဴရႈမႈ ဥပကၡာေႀကာင့္ျဖစ္သည့္ သတိ၏စင္ႀကယ္ျခင္းရွိေသာ စတုတၳစ်ာန္ကုိ ဝင္စား၍ ကုိယ္ကုိျပဳ ဳျပင္မႈ ကာယသခၤါရျငိမ္း၍ ေနေတာ္မူ၏ ။

*ရာဂ ေဒါသ ေမာဟ တုိ႔မွ ေကာင္းစြာလြတ္ေျမာက္ျပီးေသာ စိတ္ျဖင့္ေနေတာ္မူ၏ ။

* ဤရာဂ ေဒါသ ေမာဟတုိ႕ကုိ အႀကြင္းမဲ႕ပယ္ဖ်က္ျပီးျပီဟု ေကာင္းစြာလြတ္ေျမာက္ျပီးေသာ ပညာျဖင့္ ေနေတာ္မူျခင္းဟူ၍ အရိယာတုိ႔၏ ေနျခင္းဆယ္ပါးကုိ  ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ႕ပါသည္။

ဤသုိ႔အရိယာတုိ႕၏ ဘဝေနနည္း တရားေတာ္အား မွတ္သားမိသည့္ေန႔မွစ၍ တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္ေကာင္း သူျမတ္ေလာင္းတုိ႕သည္လဲ အရိယာ သူေတာ္စင္ႀကီးမ်ားအား ႀကည္ညုိျမတ္ႏႈိးမႈ သဒါၶတရားတုိးပြားျခင္းမွ အစျပဳ၍ မိမိတုိ႔၏ ဆုိင္ရာဆုိင္ရာသီလ ကုသုိလ္ ဘာဝနာကုသုိလ္ အရင္းထားလ်က္ႏွလုံးရႊင္ျပျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ပီတိကုိျဖစ္ေစျခင္းတုိ႔မွတဆင့္ သုခခ်မ္းသာျခင္း သမာဓိတရားကုိ က်င့္ႏုိင္ႀကပါေစ။

က်င့္သည့္အတုိင္း ဟုတ္မွန္စြာ သိျမင္ျခင္းျဖင့္ မိမိခႏၶာကုိ မတြယ္တာဘဲျငီးေငြ႕လ်က္ တပ္မက္မႈ ကင္းကြာႀကပါေစ။ သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲအေပါင္းမွ ေကာင္းစြာမေသြ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ႀကပါေစ။ ထုိ လြတ္ေျမာက္မႈကုိ သိျမင္ျခင္းဟူေသာ ကုသုိလ္သီလေႀကာင့္ အရဟတၱဖုိလ္ထိ အဆင့္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ဳိးအာနိသင္မ်ားကုိ အထက္ပါအတုိင္း ရရွိႏုိင္ႀကပါေစသတည္း။

post by ZmA.