Saturday, April 4, 2015

ေကာင္းမႈ႔ျပဳတုိင္း ေတာင္းဆုေခြ်ပါ


ေကာင္းမႈ႔ျပဳတုိင္း ေတာင္းဆုေခြ်ပါ

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ဒါန ေကာင္းမႈ႔ (အာမိသဒါန-ပစၥည္းေလးပါးလွဴဒါန္းျခင္း၊ ဓမၼဒါန-တရားစာေပမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း၊ ေရးသားပူေဇာ္ျခင္း၊ ဖတ္ရႈျခင္း၊ ျဖန႔္ေ၀ျခင္း၊ ေဟာျပျခင္း၊ ညႊန္ုျပျခင္း) သီလေကာင္းမႈ႔၊ ဘာ၀နာေကာင္းမႈ႔ အစုစုတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ ထုိိသုိ႔ေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ႔မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ျပီး မိမိိိတုိ႔၏ စိတ္ဆႏၵအရ လက္ရွိိပစၥကၡဘ၀ ေကာင္းက်ဴိိိး အတြက္ေရာ ေနာင္ တမလြန္ ေကာင္းက်ဴိိးမ်ားအတြက္ပါ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ေတာင္းဆုမ်ားကုိိ ျပဳလုပ္ၾကတာလည္း အေသအခ်ာပါပဲ။

တစ္ခုေတာ့ နားလည္ထားေစခ်င္ပါသည္။ တစ္ျခားဘာသာ၀င္မ်ားလည္းပဲ Just only Praying- ဆုေတာင္းျခင္းသက္သက္မွ်ေတြသာ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ ဆုေတာင္းတာက ဘာမွ မလုပ္ဘဲဲနဲ႔ သူတုိကုိးကြယ္ရာ အနႏၱပုဂိၢဳလ္ရဲ့ေရွေမွာက္မွာ မ်က္စိမွိတ္ယံုၾကည္ျပီးေတာ့ ဆုေတာင္း မယ္ဆုိရင္ ျပည့္စံုတယ္လုိ႔ ယူဆျပီးေတာ့ လက္ျဖန္႔ေတာင္းတဲ့ ဆုေတာင္းနည္းပါပဲ။ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္မ်ားသည္ ေကာင္းမႈ႔ျပီး ေတာင္းတဲ့ဆုဟာ ျပည့္စံုတယ္ဆုိတဲ့ ကံ ကံ၏အက်ဴိးကုိ ယံုၾကည္သူ တစ္ေယာက္ရဲ့ ဆုေတာင္းနည္းျဖင့္ ဆုေတာင္းမႈ႔ျပဳၾကပါတယ္။

ေကာင္းမႈ႔ျပဳတုိင္း ေတာင္းဆုေခြ်ေစခ်င္ပါသည္္

စိႏၱိိတံ ပတၱသေခ်ၤယံ န၀သေခ်ၤယ် ၀ါစကံ- ဗုဒၶျမတ္စြာအေလာင္းေတာ္ဘ၀က ဘုရားျဖစ္ခ်င္လုိိ႔ ၾကံစည္ေတြးေတာေနခဲ့ရတာက ခုႏွစ္သေခ်ၤၾကာခဲ့တယ္။ ဘုရားျဖစ္ခ်င္လုိ႔ ႏႈတ္ေတာ္က ျမြက္ဆုိ ဆုေတာင္းခဲ့တာက ကုိးသေခ်ၤၾကာခဲ့တယ္။ ဘုရားျဖစ္ခ်င္လုိ႔ ကုိယ္ ႏႈတ္ စိတ္ တုိ႔ျဖင့္ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ျပီး ဆုေတာင္းခဲ့တာက ေလးအသေခ်ၤနဲ႔ ကမၻာတစ္သိန္းကာလၾကာတယ္။ စုစုေပါင္း အသေခ်ၤ ႏွစ္ဆယ္နဲ႔ ကမၻာတစ္သိန္းကာလတုိင္တုိင္ ဆုေတာင္းမႈ႔ေတြကုိ ေကာင္းမႈ႔ေတြျပဳလုပ္တုိင္း သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ရရွိဖုိ႔ရန္အတြက္ ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။

ေကာင္းမႈ႔ျပဳျပီးတုိင္း ဆုေတာင္းဖုိ႔ သိပ္ကုိ လိုအပ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့……………..

၁။ ယႆ ပဥၥဓမၼာ အတၳိ န ပတၳနာ၊ တႆ ဂတိ အနိဗၺဒၶါ။
သဒၶါ သီလ သုတ စာဂ ပညာ ဟူေသာ တရားငါးပါးရွိ၏။ ေကာင္းမႈ႔ ကုသုိလ္မ်ားလည္း ျပဳလုပ္ပါ၏။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ ဆုေတာင္းမႈ႔ကုိ မျပဳလုပ္ဘူးဆုိရင္ အဲဒီသူရဲ့ လားေရာက္ရမယ့္ ဂတိဟာ မတည္ျမဲဘူး လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ငရဲ တိရစၧာန္ ျပိတၱာ အသူရကာယ္လုိ႔ေခၚတဲ့ မေကာင္းတဲ့ လားရာဂတိကုိေတာ့ မလားေရာက္ဘူးေပ့ါ။ ထုိဂတိတုိမွ တစ္ျခား ဘ၀ေတြကုိ ေကာင္းမႈေတြျပဳေပမယ့္လုိ႔ ဆုေတာင္းမႈ႔ မျပဳဘူးဆုိရင္ လားခ်င္ရာ လားေရာက္မွာေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာင္းဆုေတြကုိ ေကာင္းမႈ ျပဳျပီးတုိင္း ေခြ်ေစခ်င္ပါသည္။ ဂတိျမဲေတာ့ အပါယ္မလားေရာက္ေတာ့ဘူးေပ့ါ။

၂။ ယႆ ပတၳနာ အတၳိ န ပဥၥဓမၼာ၊ တႆပိ ဂတိ အနိဗၺဒၶါ။
ကုိယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵအရ ေတာင္းဆုေတြေတာ့ ျပဳပါ၏။ သဒၶါ သီလ သုတ စာဂ ပညာ ဟူေသာ တရား ငါးမ်ဴိး မရွိဘူးဆုိရင္လည္း အဲဒီသူရဲ့ လားေရာက္ရမယ့္ ဂတိဟာလည္း မျမဲပါဘူး။ မိမိက ဘာမွမလုပ္ဘဲဲနဲ႔ေတာ့ လုိခ်င္တဲ့ဆု ေတာင္းေနလုိေတာ့ ဘယ္ရမလဲ။ တစ္ခုခုကုိ လိုခ်င္ရင္ေတာ့ ရင္းႏွီးမႈ႔ တစ္ခုခုေတာ့ ေပးဆပ္ရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သဒၶါ သီလ သုတ စာဂ ပညာ ဟူေသာ တရား ငါးပါးနဲ႔ ျပည့္စံုျပီး ေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ား ျပဳလုပ္ကာ ေတာင္းဆုေခြ်ေစဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

ဆုေတာင္းမႈ႔မျပဳရင္ ကုိယ္ျပဳတဲ့ ေကာင္းမႈ႔ကုသုိလ္က အက်ဴိးမေပးေတာ့ဘူးလားဆုိတဲ့ အေမး အတြက္ေတာ့ သံသယေတြ မထားေစခ်င္ပါဘူး။ ဆုမေတာင္းေပမယ့္လည္း ေကာင္းမႈအက်ဴိးက ေပးျမဲတုိင္းပဲ ေပးေနမွာပါ။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ မိမိရဲ့ စိတ္ကုိ ကုိယ္ျဖစ္ခ်င္ရာကုိ စိတ္ညႊတ္ျပီး ေတာင္းဆု  ျပဳလုိက္တဲ့အခါမွာ မိမိရဲ့ စိတ္ဦးတည္ခ်က္က ပုိျပီးေတာ့ ပီျပင္သြားပါတယ္။ ဥပမာ ျမစ္ဘက္ကုိ ယုိင္လဲေနတဲ့ သစ္ပင္ၾကီးဟာ လဲက်ေတာ့မယ္ဆုိရင္ အဲဒီယုိင္လဲေနတဲ့ ျမစ္ဘက္ကုိပဲ မလဲြမေသြ လဲက်မွာပါ။ ဒါဟာ ဦးတည္ခ်က္ တိက်တာေပ့ါ။ ဦးတည္ခ်က္မရွိရင္ ျမစ္ဘက္လည္း ယုိင္က် ႏုိင္သလုိ ကုန္းေပၚဘက္ကုိလည္း ယုိင္က်သြားႏုိင္ပါတယ္။ လုိရင္းကေတာ့ ဦးတည္ခ်က္ရွိျပီးသား လမ္းဟာ ပုိျပီးေတာ့ သာယာေျဖာင့္ျဖဴးတာေပ့ါ့။ ပုိျပီးေတာ့ ေရာက္ရွိဖုိ ေသခ်ာတာေပ့ါ။ ဒါေၾကာင့္ ေတာင္းဆုျပဳေစခ်င္တာပါ။

ဆုေတာင္းျပည့္ခ်င္သူတုိ႔ ျပည့္စံုရမည့္အရာမ်ား

၃။ ေယသံ ဥဘယ မတၳိ ေတသံ ဂတိ နိဗၺဒၶါ။
သဒၶါ သီလ သုတ စာဂ ပညာ ဟူေသာတရားငါးပါးနဲ႔လည္း ျပည့္စံုမယ္။ ေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ား ကုိလည္း ျပဳလုပ္မယ္။ ေတာင္းဆုမ်ားကိုလည္း ျပဳမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီသူရဲ့ ဂတိဟာ တည္ျမဲ ပါတယ္။ ေတာင္းတုိင္းဆု ျပည့္စံုေစဖုိ႔အတြက္ ျပည့္စံုထားရမယ့္ သိထားစရာအခ်က္ေတြပါ။

“ဣဇၥ်တိ ဘိကၡေ၀ သီလ၀ေတာ ေစေတာပဏိဓိ ၀ိသုဒၶတၱာ-သီလတရားႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေနမယ္၊ စိတ္ထားကလည္း အင္မတန္ ျဖဴစင္ ျမင့္ျမတ္ေနမယ္ဆုိရင္ မိမိစိတ္ေတာင့္တတုိင္း အကုန္ ျပည့္စံုတယ္……….။” ဆုိတဲ့ ဗုဒၶရဲ့ ေဒသနာကုိ မေမ့ေသာအားျဖင့္ေပ့ါ စိတ္ဆႏၵတစ္ခု ျပည့္၀ဖုိ႔ ေတာင္းတမႈမျပဳခင္မွာ အနည္းဆံုး ငါးပါးသီလတရားေလာက္ေတာ့ အျမဲတမ္း ျပည့္စံုေနရမယ္ေပ့ါ။ စိတ္ထားေလးကလည္း ျဖဴစင္ျပီး ျမင့္ျမတ္ေနရမယ္ေပ့ါ။

ဆုိပါစုိ႔။ ေကာင္းကင္ေပၚကုိ ပစ္တင္လုိက္တဲ့ တုတ္ေခ်ာင္းဟာ ျပန္က်လာတဲ့အခါ အရင္းပုိင္းကေန ျပန္က်မွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အဖ်ားပုိင္းကေန ျပန္က်လာမွလား၊ သုိ႔မဟုတ္ အလယ္ပုိင္းကေန ျပန္က်လာမွလားဆုိတာ သတ္မွတ္ကာ မသိႏိုင္သလုိပါပဲ သတၱ၀ါတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ့ ပဋိသေႏၶ ယူျခင္းဆုိတာဟာလည္းပဲ ဘယ္ဘ၀ ဘယ္ဂတိမွာ တည္ျပီးေမြးဖြားလာမယ္ ဆုိတာကုိ ေသေသ ခ်ာခ်ာ သတ္မွတ္လုိ႔မရတာေၾကာင့္ မသိႏိုင္သလုိ မေသခ်ာပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဂတိ လားေရာက္ရာ တည္ျမဲဖုိ႔ အတြက္ သဒၶါ သီလ သုတ စာဂ ပညာ ဟူေသာတရားငါးပါးကုိ ျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္က်င့္ ကာ ေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ား ျပဳလုပ္ျပီး ဆုေတာင္းမႈ႔ကုိ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ ဆုေတာင္းမႈ ျပဳလုပ္ ရပါမယ္။ (မ-ဌ၊ ၄၊ ၁၀၇)

အလွဴဒါနျပဳလုပ္ျခင္း၊ သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ ကုိယ္ ႏႈတ္ စိတ္ သံုးပါးကုိ ေကာင္းစြာထားျခင္း ဣေျႏၵတုိ႔ကုိ ေကာင္းစြာေစာင့္စည္းျခင္းဟူေသာ ေရႊအုိးကုိ ျမွပ္ႏံွ၍လည္းေကာင္း၊ ေစတီ၊ သံဃာ၊ ပုဂၢိဳလ္၊ ဧည့္သည္၊ အစ္ကုိၾကီး၊ အစ္မၾကီးတုိ႔အား ေပးလွဴျခင္း ကိစၥၾကီးငယ္ကုိ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ဟူေသာ ေရႊအုိးကုိ ျမွပ္ႏံွ၍လည္းေကာင္း အလုိရွိေသာ ခ်မ္းသာသုခကုိ ေတာင့္တျခင္း ( ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳျခင္း) ျပဳလုပ္မယ္ဆုိရင္ မိမိေတာင့္တတဲ့ ဆုအတုိင္း ျပည့္စံုႏုိင္တယ္၊ ရရွိႏိုင္တယ္လုိ႔ ဗုဒၶျမတ္စြာက (ခု၊ ၁၊ ၉၊) မွာ ေဟာၾကားထားတာလည္း ရွိပါတယ္။

ဆုေတာင္းေကာင္းကုိ ေတာင္းေစခ်င္ပါသည္

သီလတရားႏွင့္လည္း ျပည့္စုံပါရဲ့၊ စိတ္ထားကလည္း ျဖဴစင္ေနပါရဲ့ လုိခ်င္လုိ႔ ေတာင္းတဲ့ဆုက သူတစ္ပါးကုိ ဒုကၡေပးလုိတဲ့သေဘာ လက္စားေခ်လုိတဲ့ သေဘာေၾကာင့္ ေနာက္ဘ၀ သူေမြးတဲ့ သားသမီးေတြကုိ စားႏိုင္ရပါလုိ၏ဆုိတဲ့ ကာလယကၡိနိဘီလူးမရဲ့ ဆုေတာင္းမ်ဴိးကုိေတာ့ မေတာင္း သင့္ဘူးေပ့ါ။ စူဠသုဘဒၵါလုိ ဆုေတာင္းမ်ဴိး မေတာင္းသင့္ဘူးေပ့ါ။ လုပ္ရပ္က ျမင့္ျမတ္ျပီး ေတာင္းတ တဲ့ ဆုက ယုတ္ညံ့ေနမယ္ဆုိရင္ မိမိေရာ တစ္ပါးသူအတြက္ပါ ဘ၀သံသရာမွာ ၀မ္းနည္းစရာ ေသာကမ်ားစရာျဖစ္မွာေသခ်ာပါတယ္။ မိမိေကာင္းက်ဴိး သူတစ္ပါး ေကာင္းက်ဴိးကုိိ အေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္မယ့္ ေကာင္းေသာ ဆုေတာင္းမ်ဴိးကုိပဲ ေတာင္းဆုိသင့္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာရဲ့ ပန္းတုိင္ျဖစ္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းရာ နိဗၺာန္ဆုကုိပဲ ေတာင္းဆု ျပဳသင့္ပါတယ္။ “နိဗၺာန္ကုိသာ ဆုေတာင္းရင္ ၀ဋ္ကင္းရာကုိ ဆုေတာင္းျခင္းျဖစ္လုိ႔ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳတဲ့အခါ မည္သုိ႔မည္ပံု ျပဳလုိတယ္။ နိဗၺာန္မရမီ မည္သုိ႔မည္ပံု ျဖစ္လုိတယ္လုိ႔ ေတာင့္တႏိုင္ပါတယ္……။” လုိ႔လည္း ေထရ၀ါဒစြယ္စံုက်မ္း စာ၊ ၈၆၀ မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ေပ့ါ အရွင္ေကာ႑ညလုိ တရားဦးကုိ အရင္ဦးဆံုးနာယူျပီး နိဗၺာန္ျပဳရပါ၏။

ေကာင္းမႈ႔ျပဳျပီးတုိင္း ေလာကုတၱရာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ ဆုေတာင္းတာဟာ အမြန္ျမတ္ဆံုးပါပဲ။ ဣဒံ ေမ ပုညံ နိဗၺာနႆ ပစၥေယာ ေဟာတု-အကြ်ႏ္ုပ္ျပဳလုပ္ေသာ ဤေကာင္းမႈ႔ကုသုိလ္ကံသည္ ဒုကၡ ဆင္းရဲမ်ားခ်ဴပ္ျငိမ္းရာအမွန္ျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္သုိ ေရာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ေကာင္း ျဖစ္ပါေစ……..လုိ႔ေပ့ါ။

ဥပမာအားျဖင့္ေပ့ါ……….။ အိမ္အေပၚထပ္ကုိ တက္ေရာက္ဖုိ႔အတြက္ အနည္းဆံုး ေလွခါးသံုးဆင့္ ေလာက္ေတာ့ ရွိမွာပါ။ ဒါကုိ ခဲြျခားနားလည္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။ နိဗၺာန္ဆုိတာကုိ အိမ္အေပၚဆံုး အထပ္လုိ႔ သတ္မွတ္လုိက္ပါ။ အဲဒီ နိဗၺာန္ကုိ ေရာက္ေအာင္ တက္ေရာက္ဖုိ႔ သြားရာလမ္းမွာ မျဖစ္မေန ပထမအဆင့္ ေလွကားနဲတူတဲ့ လူခ်မ္းသာ၊ ဒုတိယအဆင့္ ေလွကားနဲတူတဲ့ နတ္ခ်မ္းသာ၊ တတိယအဆင့္္ ေလွကားနဲ႔တူတဲ့ ျဗဟၼာခ်မ္းသာ ဆုိတဲ့ ဒီေလွကားသံုးဆင္ကုိ မလဲြမေသြ ေရာက္ရွိျပီးမွ ျဖတ္သန္းျပီးမွ ေက်ာ္လႊားျပီးမွ နိဗၺာန္ဆိုတဲ့ အျမင့္ဆံုး ခ်မ္းသာေနရာကုိ ေရာက္ရွိမွာပါ။

ဒီေတာ့ မိမိက နိဗၺာန္ဆုိတဲ့ ခ်မ္းသာကုိ ေတာင့္တထားတဲ့အခါ နိဗၺာန္မေရာက္မီစပ္ၾကား နိဗၺာန္သုိ႔ သြားရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ဒီ လူခ်မ္းသာ၊ နတ္ခ်မ္းသာ၊ ျဗဟၼာခ်မ္းသာဆုိတာေတြကုိ အထူး ေတာင့္တေနစရာ မလုိပါဘူး။ အလုိလုိ ရရွိခံစား သံုးေဆာင္ရမွာပါ။ ရရွိမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ ဥပမာေလးကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ထားျပီး ဘယ္လုိေကာင္းမႈကုသုိလ္ပဲ လုပ္လုပ္ နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာကုိသာ ေတာင္းဆုျပဳေစခ်င္ပါတယ္။

“ေလာကီခ်မ္းသာေတြျဖစ္တဲ့ လူခ်မ္းသာ၊ နတ္ခ်မ္းသာ၊ ျဗဟၼာခ်မ္းသာဆုိတာေတြကုိ ေတာင့္တမယ္၊ ဆုေတာင္းမယ္ဆုိရင္ ဘ၀သမၸတၱိ၊ ေဘာဂသမၸတၱိမ်ားျဖစ္တဲ့ ေလာကီခ်မ္းသာ သက္သက္ကုိပဲ ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။ ေလာကုတၱရာ ခ်မ္းသာမ်ားျဖစ္တဲ့ မဂ္ခ်မ္းသာ ဖုိလ္ခ်မ္းသာ နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာဆုိတာေတြကုိ မရရွိႏိုင္ပါဘူး။ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ျပီးတုိင္း ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ ခ်မ္းသာ ႏွစ္ပါးစံုကုိေတာင့္တမယ္၊ ဆုေတာင္းမယ္ဆုိရင္ အေဟာသိကံ အျဖစ္သုိ႔ မေရာက္ပါမူကား ေလာကီ ေလာကုတၱရာခ်မ္းသာ ႏွစ္ပါကုိပင္ ေပးႏုိင္၏။ အေဟာသိကံ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ပါက ေလာကုတၱရာ ခ်မ္းသာကုိသာ ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေလာကီခ်မ္းသာဆုိတာက အေဟာသိကံ ျဖစ္သြား ႏို္င္ပါတယ္။ ေလာကုတၱရာခ်မ္းသာ အက်ဴိးေပးရမွာေတာ့ အေဟာသိကံ ျဖစ္သြားတယ္ဆုိတာ မရွိပါဘူး။” လုိ႔ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက ပါရမီဒီပနီ မွာ ရွင္းလင္းျပထားပါတယ္။

အတုယူဖုိ႔ေကာင္းေသာ ဆုေတာင္းပံု အမ်ဴိးမ်ဴိး

ဒီေနရာမွာ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းၾကီးမ်ားရဲ့ ေကာင္းျမတ္တဲ့ ဆုေတာင္းပံုတစ္ခ်ဴိ႕ကုိ စာခ်စ္သူတုိ႔ အတုယူ ဆုေတာင္းတတ္ဖုိ႔အတြက္ ဓမၼဒါန ျပဳလုိက္ပါတယ္။

အေလာင္းေတာ္ သုေမဓာ၏ ဆုေတာင္း………။

ဓမၼနာ၀ံ သမာရုယွ၊ သႏၱာေရႆံ သေဒ၀ကံ၊
လူမ်ဴိးပံုယင္၊ ေလွျပည့္တင္၍၊ သသၤရာက်ယ္၊ျမစ္ပင္လယ္မွ၊ ဆယ္ကယ္အားသြန္၊ ျပည္နိဗၺာန္သုိ႔၊ မက်န္ပုိ႔ရလုိ၏တည္း။ (ဆုေတာင္းခန္းပ်ဴိ႕၊ စာပုိဒ္-၁၈၅)

အေလာင္းေတာ္ အကိတၱိရေသ့ ဆုေတာင္း……..။

ဤသည့္ပံုည၊ ကုသလေၾကာင့္၊ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ ကြင္းကြာ၊ သံသရာ၀ယ္ က်င္ပါရဘိ၊ ပညာရွိႏွင့္ ယွဥ္မိေပါင္းသင္း၊ ဥာဏ္မဲ့ကင္း၍၊ ျပည့္လင္းလွဴဖြယ္၊ လွဴစဥ္၀ယ္လည္း၊ သံုးသြယ္ ေစတနာ၊ ေျဖာင့္ညီညာသည္၊ ေခမာအထြတ္၊ တုိင္လုိေသာ၀္…………။

အေလာင္းေတာ္ ကဏွရေသ့ ဆုေတာင္း…………..။

၁။ သူတစ္ပါးတုိ႔၏ အေပၚမွာ အမ်က္ထြက္ျခင္း ကင္းသူျဖစ္ရပါလုိ၏။
၂။ သူတစ္ပါးတုိ႔၏ အေပၚမွာ ျပစ္မွားျခင္း အလ်င္းကင္းသူျဖစ္ရပါလုိ၏။
၃။ သူတစ္ပါးတုိ႔၏ စည္းစိမ္ဥစၥာတုိ႔အေပၚမွာ အဘိဇၥ်ာေရွရႈ၍လုိလားမႈ႔အလ်င္းကင္းသူျဖစ္ရပါလုိ၏။
၄။ မိမိစည္းစိမ္ဥစၥာတုိ႔မွ တြယ္တာျငိကပ္ျခင္း သိေနဟဓာတ္မွ အလ်င္းကင္းသူ ျဖစ္ရပါလုိ၏။
၅။ အနာေရာဂါ ကင္းရွင္းသူ ျဖစ္ရပါလုိ၏။
၆။ ငါဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဘယ္ေသာအခါမွ် တစ္ပါးသူအား ကာယဒါြရသည္လည္းေကာင္း၊ ၀စီဒါြရသည္လည္းေကာင္း၊ မေနာဒါြရသည္လည္ေကာင္း ကာယဒုစရိုက္၊ ၀စီဒုစရုိက္၊ မေနာ ဒုစရိုက္တုိ႔ျဖင့္ မပ်က္ျပားပါေစလင့္။ မျဖစ္ပြားပါေစလင့္၊ ကံသံုးပါးမွာ ကာယသုစရိုက္၊ ၀စီသုစရိုက္၊ မေနာသုစရိုက္အမႈ႔ေတြ ျဖစ္ပြားၾကပါေစ။

က်မ္းျပဳအေက်ာ္ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ၏ ဆုေတာင္း………….။

ေဒေ၀ါ ၀ႆတု ကာေလန၊ သႆ သမၸတၱိ ေဟတု စ၊ ဖိေတာ ဘ၀တု ေလာေကာ စ၊ ရာဇာ ဘ၀တု ဓမၼိေကာ။
သဒၶမၼသံုးျဖာ သာသနာ အဓြန္႔ရွည္ပါေစ၊ သတၱ၀ါအားလံုး ဓမၼကုိ ရုိေသေလးစားစြာ လုိက္နာ က်င့္သံုးႏုိင္ၾကပါေစ။ လုိက္နာက်င့္သံုး၍ ၀ိမုတၱိရသ (နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ)ကုိခံစားႏိုင္ၾကပါေစ။ မုိးမင္းသည္ ရြာသင့္သည့္အခါ၌ ေကာင္းစြာ ရြာသြန္းပါေစ။ ျပည့္ရွင္မင္းသည္ ေရွးမင္းေကာင္း မင္းျမတ္မ်ားကဲ့သုိ႔ ျပည္သူမ်ားကုိ မိမိ၏သား သမီးရင္းမ်ားပမာ ကရုဏာျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ဒီပဲယင္း ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ဆုေတာင္း……………။

ပေရသံ ဟိတ မိေစၧယ်ံ၊ ဟိတံ ေမ ဣစၧိတံ ပေရာ၊ နာညႆ ဒုကၡမိေစၧယ်ံ၊ မာ ေမ ဒုကၡံ ဣစၧိတံ ပေရာ။
၁။ ငါသည္ သူတစ္ပါးတုိ႔၏ အက်ဴိးစီးပြားကုိ လုိလားႏွစ္သက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရပါလုိ၏။
၂။ သူတစ္ပါးကလည္း ငါ၏ အက်ဴိးစီးပြားကုိ လုိလားႏွစ္သက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစ။
၃။ ငါသည္ အျခားတစ္ေယာက္ေသာသူ၏ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ဆင္းရဲပင္ပန္းျခင္းကုိ မလုိလား မႏွစ္သက္ မေဆာင္ရြက္ရပါေစႏွင့္။
၄။ သူတစ္ပါးကလည္း ငါ၏ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ဆင္းရဲပင္ပန္းျခင္းကုိ မလုိလား မႏွစ္သက္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစႏွင့္။
နဟိ ံေသယ်ံ ပရံ ပါဏံ၊ မာ မံ ၀ိေဟသတံ ပေရာ၊ န စ ဘေ၀ အဟံ ေ၀ရီ၊ မာေ၀ရီ ေဟာတု ေမ ပေရာ။
၅။ ငါသည္ တစ္ပါးေသာ သတၱ၀ါကုိ မညွင္းဆဲ မႏွိပ္စက္ရပါေစလင့္။
၆။ သူတစ္ပါးကလည္း င့ါကုိ မညွင္းဆဲ မႏွိပ္စက္ပါေစႏွင့္။
၇။ ငါသည္ သူတစ္ပါးတုိ႔၏ ရန္သူ ဘယ္လုိနည္းႏွင့္မွ် မျဖစ္ပါရပါေစလင့္။
၈။ သူတစ္ပါးကလည္း ငါ၏ ရန္သူ ဘယ္လုိနည္းႏွင့္မွ် မျဖစ္ပါေစႏွင့္။
ကုမၼဂၢဥၥ ၀ိေ၀ေဇၨတြာ၊ သုမဂၢံ ယႏၱဳ ပါဏိေနာ။၀ကၤဥၥာဟံ ၀ိေ၀ေဇၨတြာ၊ ဥဇံု သုမဂၢေကာ ဘေ၀။
၉။ လူအေပါင္းသည္ လမ္းဆုိးလမ္းေကာက္ကုိ ေရွာင္ရွား၍ လမ္းေကာင္း လမ္းေျဖာင့္ကုိ လုိက္ႏိုင္ၾကပါေစ။
၁၀။ ငါသည္လည္း လမ္းဆုိး လမ္းေကာင္းကုိ ဖယ္ၾကဥ္၍ လမ္းေကာင္းလမ္းေျဖာင့္ကုိ လိုက္ႏိုင္သည့္ကုိ ျဖစ္ရပါလုိ၏။

သီတဂူဆရာေတာ္၏ ဆုေတာင္း…………..။

ဤသုိ႔ျပဳရ ျမတ္ပုညေၾကာင့္၊ ဘ၀ထုိထုိ ေနာက္အဟုိ၀ယ္၊ င့ါကုိယ္ေၾကာင့္သာ၊ သူတုိ႔မွာလွ်င္၊ ႏွစ္ျဖာ ကုိယ္စိတ္ တစ္စိတ္စိတ္မွွ်၊ ဆင္းရဲဒုကၡ၊ မျဖစ္ၾကပါေစႏွင့္။
ငါတုိ႔ျဖစ္ရ၊ ဤေလာက၀ယ္၊ ဘ၀သမုိင္း၊ မရိုင္းေစရန္၊ စိတ္မာန္မခ်၊ မာနမပါ၊ တုိ႔စြမ္းရာျဖင့္၊ တုိ႔သာသနာ၊ တုိ႔ျပည္ရြာကုိ၊ သာယာေစမႈ၊ လံု႔လျပဳအံ့…….။

ဒါေၾကာင့္.........စာခ်စ္သူ...........။ေကာင္းမႈ႔ေတြျပဳလုပ္ျပီး မွန္ကန္ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ေတာင္းဆုုုုုုုေတြကုိ ေတာင္းဆုေခြ်ဖုိ႔ မေမ့ပါနဲ႔။

(ဥယ်ာဥ္မွဴးေလး)

က်မ္းကုိး။ ။
လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ပါရမီဒီပနီ
မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ဆဌသံဂါယနာတင္ အေမးအေျဖ (ကဏွဇာတ္)
မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ေဟာစဥ္တရားေတာ္ (ပဥၥမတြဲ)
အရွင္ေကလာသာ၏ ဓမၼအေမးအေျဖမ်ား
ေမာင္လြမ္းႏြယ္( ေအာင္လံ)၊ ဒီပဲယင္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ဆုေတာင္းေမတၱာ ၁၀ ပါး