Friday, April 3, 2015

ရင့္က်က္မႈႏွင့္ အက်ဳိးကိုၿပီးေစၿခင္း


ရင့္က်က္မႈႏွင့္ အက်ဳိးကိုၿပီးေစၿခင္း

လူတုိင္းလူတုိင္းသည္ အလုပ္ကိုယ္စီကို ၿပဳလုပ္ေနၾကသည္၊၊ အလုပ္လုပ္သူတုိင္း ေအာင္ၿမင္မႈကုိ ရသည္ဟုကား မဆုိသာေပ၊၊ ထုိသို႔ၿဖစ္ရၿခင္းတြင္ အေၾကာင္းမ်ားစြာ ရွိမည္ၿဖစ္သည္ကုိ သတိၿပဳ ရမည္၊၊ အလုပ္လုပ္သူတုိင္း ၾကီးပြားတုိးတက္ၾကမည္ဆုိလ်င္ ဘ၀တြင္ဆင္းရဲတြင္းနစ္ေနသူဟူ၍ ရွိမည္ မဟုက္ေခ်၊၊ လုံး၀ၿပင္းရိၿပီး ထုိင္ေနသူပင္လ်င္ သူႏွစ္သက္ရာအလုပ္တစ္ခုေတာ့ လုပ္ေန တတ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္၊၊

သို႔ေသာ္ အလုပ္လုပ္တုိင္း၊ အလုပ္လုပ္သူတုိင္း ေအာင္ၿမင္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္မလာတတ္ သည္ကား အံၾသဖြယ္တစ္ခုပင္ ၿဖစ္ေနသည္၊၊ စာေပႏွင့္ ထုိထုိပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္မ်ား၏ အတၳဳပၸတၱိမ်ားကို ေလ့လာသၿဖင့္ သိရွိရေသာအေၾကာင္းတစ္ခုမွာ “ရင့္က်က္မႈမရွိဘဲ အလုပ္လုပ္လ်င္ ေအာင္ၿမင္မႈကို မရရွိႏုိင္”ဟူ၍ၿဖစ္သည္၊၊ ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခမ်ားစြာရွိေသာ အဆုိၿဖစ္သည္၊၊ အလုပ္လုပ္ေနသူတုိင္း ရင့္က်က္သူမ်ား မဟုက္ၾကသည္ကို သတိၿပဳမိၾကမည္ ၿဖစ္ သည္၊၊

တခ်ဳိ႔တခ်ဳိ႔လူမ်ားသည္ အလုပ္ကိုစမ္းတ၀ါး၀ါးၿဖင့္ လုပ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္၊ ရင့္က်က္မႈ မပါေသာ ထုိသူတို႔၏အလုပ္မ်ားသည္ လည္း ေအာင္ၿမင္မႈပန္းတုိင္သုိ႔ ဦးမတည္၊ ေခါင္းမေမာ့ဘဲ လြဲေခ်ာ္မႈ မ်ားစြာၿဖင့္ အဆုံးသတ္ၾကရသည္၊၊ ထုိအခါစိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အင္အားမ်ား ယုတ္ေလ်ာ့ လာၿပီး လမ္းလြဲ မ်ားကုိအသုံးၿပဳသည့္ အေၿခအေနသုိ႔ေရာက္ရသည္၊၊ ဤသို႔ၿဖင့္ အမွားမ်ားစြာကို ၿပဳလုပ္မိၿပီး ရုံးမ ထြက္ႏုိင္ ၿဖစ္ရၿပန္သည္၊၊

အလုပ္ႏွင့္ ရင့္က်က္မႈသည္ လူတုိင္းအတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ လိုအပ္ခ်က္ၿဖစ္သည္၊၊ “အလုပ္ကုိ ရင့္က်က္မႈၿဖင့္ၿပဳလုပ္လ်င္ လိုခ်င္သည့္ ပန္းတုိင္ကို ေသၿခာေပါက္ရရွိမည္ ၿဖစ္သည္၊၊” ေပါ့ေပါ့ရွပ္ရွပ္၊ မွန္းဆၿပီး၊ လုပ္ရေသာအလုပ္သည္ ေအာင္ၿမင္မႈပန္းတုိင္သုိ႔ထက္ အမွားသုိ႔သာ ဦးတည္မည္ ၿဖစ္ သည္၊၊ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေသာ္ “ရင့္က်က္မႈၿဖင့္လုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်င္ ေအာင္ၿမင္ၿပီး၊ ရင့္က်က္မႈမရွိဘဲ အလုပ္ကိုေသြးတုိး စမ္းသည့္သေဘာၿဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်င္ က်ရႈံးရမည္ဟူ၍ ၿဖစ္သည္၊၊”

လုိအပ္သည့္ရင့္က်က္မႈမရရွိေသးေသာ လူတုိ႔သည္ အလုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ဟုိဟာ ေအာင္ၿမင္လိမ့္ ႏုိးႏုိး၊ သည္ဟာေအာင္ၿမင္လိမ္ႏုိးႏုိးၿဖင့္ ဘယ္အရာကုိမွမဆုပ္ကိုင္မိဘဲ စိတ္ဓာတ္က်၊ ပ်က္စီးသြား သည္မ်ားလည္း ရွိသည္၊၊ ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္ၿပီးေသာသူမ်ားမွာမူ “အမွန္တကယ္ မိမိ လိုခ်င္သည့္ အရာကို ေသၿခာခြဲၿခားနားလည္ၿပီး၊ ထုိအရာကိုပင္ မရမေနၾကဳိးစားသၿဖင့္ ေအာင္ၿမင္မႈကုိ ရရွိၾကရသည္၊၊” ရင့္ က်က္မႈသည္ ပညာသင္ၾကား ရာတြင္ ၿဖစ္ေစ၊ စီးပြားဥစၥာရွာေဖြရာတြင္ ၿဖစ္ေစ၊ အိမ္ေထာင္ေရးကုိ စီစဥ္ရာတြင္ ၿဖစ္ေစ၊ ေနရာတုိင္းတြင္ အေရးပါသည္၊၊

“ရင့္က်က္မႈကုိ အရြယ္ႏွင့္အမွ် ရလာတတ္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊
ပညာတတ္ဘြဲ႔ရ၍ ရလာတတ္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊
စီးပြားရွိလာၿပီးမွ ရလာတတ္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊
ေနရာအေၿခတက်ရွိၿပီးမွ ရလာတတ္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊
အေတြ႔အၾကဳံမ်ားမွ ရလာတတ္သည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊
ရာထူးအဆင့္ၾကီးမွ ရလာတတ္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဆုိၾကသည္၊၊

သုိ႔ေသာ္ အရြယ္ၾကီးသူတုိင္း ရင့္က်က္သည္မဟုက္၊ ပညာတတ္သူတုိင္း ရင့္က်က္မႈရွိသည္မဟုက္၊ ခ်မ္းသာသူတုိင္း ရင့္က်က္သူမ်ား မဟုက္၊ ေနရာ အေၿခက်ၿပီးသူတုိင္း ရင့္က်က္သည္မဟုက္၊ အေတြ႔ အၾကဳံမ်ားသူတုိင္း ရင့္က်က္ၾကသည္မဟုက္၊ ရာထူးၾကီးသူတုိင္း ရင့္က်က္ၾကသည္ မဟုက္သည္ မ်ားကို စာဖတ္သူတုိ႔ သိၿပီးပင္ၿဖစ္ပါမည္၊၊

မရင့္က်က္၍ပင္ အရြယ္ၾကီးကာမွ ဆင္းရဲတြင္းနစ္ရသူမ်ား၊ ပညာတတ္လ်က္ ကိုယ္က်င့္တရား မဲ့ေနသူမ်ား၊ အေၿခတက်ေနရာမ်ားမွ လက္လႊတ္ရ သူမ်ား၊ သခၤန္းစာေပါင္းမ်ားစြာ ရထားၿပီးလ်က္ ဆက္တုိက္အမွားကို က်ဴးလြန္ေနသူမ်ား၊ ရာထူးၾကီးၾကီးမွေနၿပီး ၿမဳပ္ကြယ္သူသြားရသူမ်ားကို ေတြ႔ေန ရၿခင္း ၿဖစ္သည္၊၊

ထုိသို႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ “ရင့္က်က္မႈ”သည္ အလြန္အေရးပါေၾကာင္း ဆုိရၿခင္းၿဖစ္သည္၊၊ လူတြင္ ရင့္က်က္မႈအေၿခခုိင္ပါက အရြယ္ၾကီး လ်င္ ေလးစားခံရသည္၊ ပညာတတ္လ်င္ ဂုဏ္ရွိသည္၊ ေနရာအေၿခက်လ်င္ ဘ၀တင့္တယ္သည္၊ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားလ်င္ အမ်ားအားကုိးမႈခံရသည္၊ ရာထူး ၾကီးသူၿဖစ္လ်င္ သမာဓိရွိသည္၊ စသည္စသည္မ်ားမွာ ရင့္က်က္မႈစံမွ ေပါက္ဖြားလာရသည္မ်ား ၿဖစ္ သည္၊၊

ရင့္က်က္မႈသာ အေၿခမခိုင္သူၿဖစ္ပါက အရြယ္၊ ပညာ၊ စီးပြား၊ ရာထူးမည္မွ်ၾကီးပြားေစကာမူ တေန႔တြင္ အမွန္ေလ်ာက်ရမည္ ၿဖစ္သည္၊၊
ကိုအလင္းစက္ေရ “စိတ္ထဲရွိသမွ် ေၿပာေနတတ္သူမ်ား၊ စိတ္ထင္ရာကို အထင္ရွိတုိင္း ၿပဳလုပ္တတ္ သူမ်ား၊ စကားအရ အၾကီးအက်ယ္ ေတြ ေၿပာေနသည့္တုိင္ ေနာက္ကြယ္ကေၾကာက္ေနတတ္ သူမ်ားမွာ မရင့္က်က္သူမ်ား ၿဖစ္တယ္ဗ်ာ၊၊” ဤစာသားစုေလးမွာ အလင္းစက္၏သူငယ္ခ်င္း စာေပ ေဒါက္တာ တစ္ဦးမွ မွတ္ခ်က္ၿပဳသည့္စာစုၿဖစ္သည္၊၊

ရင့္က်က္မႈသည္ ေလာကစီးပြားေရးႏွင့္၊ ဘ၀ရပ္တည္မႈတြင္မွ လုိအပ္သည္မဟုက္၊ ေလာကုတၱရာ နယ္ၿဖစ္ေသာ ဓမၼကိုရွာေဖြရာတြင္လည္း မ်ားစြာလိုအပ္ေၾကာင္း စာေပအေထာက္အထားမ်ားက ဆုိပါ သည္၊၊ ရင့္က်က္မႈမရေသးဘဲ တရားမည္မွ်အားထုတ္ေသာ္လည္း တရားထူးကို မရရွိႏုိင္ ေၾကာင္း “ေမဃိယ၀တၳဳ”တြင္ ေလ့လာရပါသည္၊၊

တေန႔ေသာအခါ “ေမဃိယ”အမည္ေခၚေသာ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ႏွင့္ ဆြမ္းခံ အတူၾကြရာမွ သရက္ဥယ်ာဥ္တစ္ခုကို လမ္းေဘး တြင္ေတြ႔ရသည္၊၊ သရက္ဥယ်ာဥ္ဟု ဆုိေသာ္ လည္း ပန္းမ်ဳိးစုံဖူးပြင့္ ေနၿပီး၊ ေက်းငွက္တုိ႔၏ေတးသံ၊ စမ္းေခ်ာင္းေလး၏ေအးၿမမႈ၊ ပန္းအလွကို ခုံမင္သည့္ မိန္းမပ်ဳိေလးမ်ား ၏၊ ခ်ဳိလြင္သည့္ရယ္ေမာသံေလးမ်ားၿဖင့္ ဥယ်ာဥ္ၾကီးသည္ အလြန္ လွပၿပီး၊ သာယာေနသည့္အတြက္ ေမဃိယရဟန္းသည္ ထုိဥယ်ာဥ္အတြင္းတြင္ ေနထုိင္ၿပီးတရား အားထုတ္လိုစိတ္မ်ား ၿဖစ္ေပၚလာသည္၊၊

(မူရင္းဇာတ္လမ္းတြင္မူ ေမဃိယရဟန္းသည္ ထုိသရက္ဥယ်ာဥ္အတြင္းတြင္ ထုိေက်းငွက္၊ ထုိပန္း၊ ထုိ မိန္းမလွေလးမ်ားႏွင့္အတူ ဘ၀ငါးရာတိတိ စမ္းေရအတူေသာက္၊ ပန္းေၾကြအတူေကာက္ၿပီး၊ ခ်စ္ၿခင္း ဖြဲ႔သံစဥ္ ေတးအလွမ်ားကို စပ္ဆုိသီက်ဴးခဲ့သူၿဖစ္ေၾကာင္း ၿပဆုိထားပါေသးသည္၊၊)

ေမဃိယရဟန္းေတာ္ေလးကို ဗုဒၶရွင္ေတာ္မွ သရက္ဥယ်ာဥ္အတြင္း တရားအားမထုတ္ရန္ သုံးၾကိမ္ တုိင္တားၿမစ္ေသာ္လည္း နာခံမႈမရွိဘဲ ဥယ်ာဥ္အတြင္း၀င္ေရာက္ၿပီး စမ္းေခ်ာင္းေလး၏ နံေဘးတြင္ အခ်ိန္အတန္ၾကာသည္အထိ တရားရႈမွတ္အားထုတ္ခဲ့သည္၊၊

တရားရႈမွတ္အားထုတ္ေနစဥ္အတြင္း ေမဃိယရဟန္းေတာ္ေလး၏စိတ္ထဲတြင္ “ရာဂစိတ္”မ်ား၊ “ေဒါ သစိတ္”မ်ား၊ “ေမာဟစိတ္”မ်ား ထၾကြေသာင္းၾကမ္းလာခဲ့ပါသည္၊၊

အရွင္ေမဃိယသည္ “သရက္ဥယ်ာဥ္အတြင္း တရားအနည္းငယ္မွ်အားထုတ္ရႈမွတ္လိုက္လ်င္ သူသည္ ဧကန္မုခ် တရားထူးမ်ားကိုရရွိမည္ ”ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသူၿဖစ္သည္၊၊ ယၡဳအခါ တရားထူး မ်ားကို မရရုံမွ်မက ရွိထားၿပီး“သမာဓိ”မ်ားပါေပ်ာက္ပ်က္ၿပီး အေတြးဆုိးအေတြးရုိင္းမ်ား ၀င္ေရာက္ လာသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရေလသည္၊၊ ေမဃိယရဟန္းေတာ္ေလးသည္ မိမိကိုယ္မိမိမ်ားစြာအံ့ၾသမႈၿဖစ္ၿပီး၊ ဗုဒၶရွင္ေတာ္အ ထံသုိ႔ တစ္ဖန္ၿပန္လာခဲ့ရသည္၊၊

အရွင္ေမဃိယ၏ ၿဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ကုိ သိရွိၿပီးၿဖစ္ေသာ ဗုဒၶရွင္ေတာ္သည္ အရွင္ေမဃိယအား “လူသည္ ရင့္က်က္မႈမရွိေသးဘဲ၊ ဘယ္အရာကိုမွ မရရွိ၊ မေအာင္ၿမင္ႏုိင္၊၊”ဟု ဆုံးစကားေၿပာၾကား သင္ၿပၿပီး၊ လူသား၏ဘ၀တြင္ ရင့္က်က္မႈသုိ႔ေရာက္ရွိႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းငါးမ်ဳိးကုိ ညြန္ၿပခဲ့ပါသည္၊၊

လူတစ္ေယာက္ရင့္က်က္သူၿဖစ္ရန္ လိုအပ္ေသာအေၾကာင္း (၅)မ်ဳိး၊
(၁) သူငယ္ခ်င္းေကာင္း ရွိၿခင္း၊
(၂) ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းၿခင္း၊
(၃) စကားတည္တည္ တန္႔တန္႔ေၿပာဆုိတတ္ၿဖစ္ၿခင္း၊
(၄) လုံလရွိၿဖစ္ၿခင္း၊၊
(၅) ပညာတတ္ၿခင္း၊ တုိ႔ၿဖစ္ပါသည္၊၊

အထက္ပါ အဂၤါငါးရပ္ႏွင့္ၿပည့္စုံလ်င္ အသက္ငယ္သည္ ၾကီးသည္၊ ဘဲြ႔ဒီဂရီမ်ားမ်ားရွိသည္ မရွိသည္၊ ခ်မ္းသာသည္ ဆင္းရဲသည္၊ ေနရာအေၿခက်သည္ မက်သည္၊ အေတြ႔မၾကဳံမ်ားသည္ နည္းသည္၊ ရာ ထူးၾကီးသည္ ငယ္သည္၊ မဓာနမဟုက္ေတာ့ဘဲ စင္စစ္ရင့္က်က္သူ၊ တည္ၾကည္သူ၊ ေလးနက္သူၿဖစ္ လာရပါသည္၊၊ ထုိသူၿပဳလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းသည္လည္း ေအာင္ၿမင္တုိးတက္ ၾကီးပြားရပါသည္၊၊

စာေပအေထာက္အထားမ်ား၊ ေအာင္ၿမင္တုိးတက္ၿပီးသူမ်ား၊ ဘ၀တြင္က်ရႈံးသြားၿပီးမ်ားစြာတုိ႔၏ သမုိင္း ၿဖစ္ရပ္အစုံကုိ ေလ့လာၾကည့္ၿခင္းအားၿဖင့္ ရင့္က်က္မႈမရွိသးသည့္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာၿဖင့္ ပညာေရး ေအာင္ပန္း၊ စီးပြားေရးတက္လမ္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးသာယာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုမရရွိႏုိင္ေၾကာင္း ထင္ရွားၿပီး ၿဖစ္ပါသည္၊၊၊၊

ရင့္က်က္မႈသည္ အက်ဳိးၿပီးစီးမႈဟုေခၚတြင္ႏုိင္ေသာ အလုပ္ေအာင္ၿမင္မႈတြင္ မည္မွ်အေရးပါ သည္ကုိ စာဖတ္သူ ဤမွ်ၿဖင့္သေဘာက်ႏုိင္ၿပီဟု ထင္ၿမင္မိပါသည္၊၊ စာဖတ္သူမ်ား ရင့္က်က္မႈၿဖင့္ သာယာ လွပ၊ တုိးတက္ေသာဘ၀မ်ားစြာကို တည္ေဆာက္၊ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း အလင္းစက္အရွင္ ဆု ေတာင္းေမတၱာၿပဳရင္း စာတမ္းကုိ အဆုံးသတ္လုိက္ပါသည္၊၊
ေမတၱာၿဖင့္-
အရွေက၀လ(အလင္းစက္)
မကုဋာရာမ ၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊

ကိုလမ္ဘိုၿမဳိ့၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊