Tuesday, February 3, 2015

ေမတၱာ


ေမတၱာ

လူမ်ိဳးမေရြး ဘာသာမေရြး ေမတၱာတရားကို ပြားမ်ားသင့္ပါသည္။ ေမတၱာတရား နည္းလွ်င္နည္း သေလာက္ ေအးခ်မ္းမႈ နည္းပါးျပီး ဆူပူမႈေတြ မ်ားလာပါမည္။ ေမတၱာတရား မ်ားလွ်င္ မ်ားသေလာက္ ေအးခ်မ္းမႈမ်ားျပီး ဆူပူၾကမ္းတမ္းမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းကင္းေပ်ာက္သြားႏိုင္ပါသည္။ ေခတ္ေပၚ အစြမ္းထက္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ကား ျငိမ္းခ်မ္းေအာင္ လုပ္လို႔ မရႏိုင္ရံုသာမက ေလာကႀကီးကိုပင္ ပ်က္စီးသြားေစႏိုင္ပါသည္။ ေခတ္ေပၚလက္နက္ႀကီးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေအာင္ ၾကံေဆာင္ေသာ စိတ္ဓာတ္ကပင္ ၾကမ္းတမ္းပူေလာင္ေသာ ေဒါသမူစိတၱဳပၸါဒ္ျဖစ္၍ ထိုေဒါသမူ စိတၱဳပၸါဒ္ျဖင့္ ေအးခ်မ္းသာယာမႈကို လံုး၀မေပးႏိုင္။ အပူဓာတ္ကိုသာ ေပးႏိုင္ပါသည္။ မတရား အႏိုင္ယူလွ်င္လည္း တခဏသာ အႏိုင္ရပါမည္။ ေမတၱာျဖင့္ အႏိုင္ရမွ ထာ၀ရ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ ေလာကႀကီး ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ေမတၱာတရားအျဖစ္မ်ားေအာင္ လူတိုင္း ႀကိဳးစားသင့္ပါသည္။

ေမတၱာပြားသည့္အခါမွာ-
ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မုန္း-ခ်စ္ မခြဲျခား တသားတည္း တညီတည္း အားလံုးေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား အေပၚမွာ တန္းတူညီမွ် ခ်မ္းသာရာ ရေစခ်င္ေသာစိတ္ထားျဖင့္ ပြားမ်ားရပါမည္။

ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား၌-
၁။ အတၱ-မိမိကိုယ္တိုင္၊
၂။ မိတၱ-မိမိ၏ အက်ိဳးကိုျပဳေသာ မိတ္ေဆြ ဉာတိ စသူမ်ား။
၃။ မဇၩတၱ-မိမိအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္ ဘာမွ်လုပ္မေပးေသာ သာမန္ပုဂၢိဳလ္မ်ား။
၄။ ေ၀ရီ-မိမိ၏ အက်ိဳးမဲ့ကိ္ုျပဳေသာ ရန္သူမ်ား-ဟု ပုဂၢိဳလ္ေလးစား ခြဲျခားျပျပီးလွ်င္-
ဤပုဂၢိဳလ္ ေလးစားလံုးအေပၚမွာ တန္းတူညီမွ် ခ်မ္းသာၾကေစလိုေသာ ေမတၱာျဖင့္ ပြားမ်ားရန္ မိန္႔ဆိုခ်က္မ်ား ပါရွိပါသည္။

ေမတၱာလက္နက္ အစြမ္းထက္-
ေမတၱာကို တကယ္ယံုၾကည္စြာျဖင့္ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား ပြားမ်ားလွ်င္ အားလံုးကို ေအာင္ႏိုင္ပါသည္။ မီးေဘး, အဆိပ္ေဘး, လက္နက္ေဘး စေသာ ေဘးအားလံုးကို ေအာင္ႏိုင္ေၾကာင္း သာဓကမ်ားစြာ ပိဋကတ္ေတာ္၌ ပါရွိပါသည္။ မိမိအေပၚ ေမတၱာမထားသူကို ျပန္လည္ ေမတၱာ ထားလာေအာင္ လည္း ေမတၱာက စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ ပါသည္။ ဘုရားရွင္၏ ေမတၱာစြမ္းအင္ကို ၾကည္ညိဳအားက် အတုယူၾကရန္ သာဓကအေနျဖင့္ ေရာဇမလႅ၀တၳဳကို ေဖာ္ျပပါမည္။

( ေရာဇမလႅ၀တၳဳ )
ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး အာပဏအရပ္မွ ကုသိနာရံုျမိဳ႔သို႔ ၾကြစဥ္အခါက ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားရွင္ ကုသိနာရံုျမိဳ႔ ေရာက္ေတာ္မူခ်ိန္၌ ကုသိနာရံုျမိဳ႔၌ရွိၾကေသာ မလႅမင္းအေပါင္းတို႔က ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ႀကိဳဆိုၾကရာတြင္ အရွင္အာနႏၵာႏွင့္ အလြန္ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေသာ ေရာဇမည္ေသာ မလႅာမင္းသားလည္း ပါ၀င္ေလသည္။ ေရာဇသည္ ဘုရားရွင္အား ႀကိဳဆိုျပီးေနာက္ အရွင္အာနႏၵာရွိရာသို႔ သြားေရာက္၀ပ္ခ်ျပီးလွ်င္ သင့္တင့္စြာ ရပ္တည္ေနခ်ိန္မွာ အာနႏၵာ အရွင္ျမတ္က ဒကာေတာ္ေရာဇ- ဒကာေတာ္အေနျဖင့္ ဘုရားရွင္ကို ယခုကဲ့သို႔ ခရီးဦးႀကိဳဆိုမႈ ျပဳျခင္းသည္ အလြန္မြန္ျမတ္လွေပတယ္-ဟု ၀မ္းသာစကား မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။

အရွင္အာနႏၵာအရွင္ျမတ္၏ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစကားရပ္ကို ေရာဇက-
အရွင္ဘုရား အာနႏၵာ၊ တပည့္ေတာ္သည္ ဘုရား တရား သံဃာအေပၚ၌ မ်ားစြာျမတ္ႏိုးမႈ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ားက ဘုရားရွင္ကို မႀကိဳဆိုသူအား ဒဏ္ေငြငါးရာ တပ္စတမ္းဟု ကတိက၀တ္ အညီအညြတ္ ျပဳထားၾက၍ ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္တို႔၏ ဒဏ္တပ္မည္မွ ေၾကာက္ျခင္း ေၾကာင့္သာ တပည့္ေတာ္သည္ ဘုရားရွင္ကို ႀကိဳဆိုမႈ ျပဳခဲ့ပါသည္ဘုရား-ဟု ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား လိုက္ပါသည္။ ဤေလွ်ာက္ထားခ်က္အတြက္ အရွင္အာနႏၵာမွာ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေရာဇမလႅသည္ ဤသို႔ ေျပာရက္ပါလိမ့္-ဟုေတြးကာ ႏွလံုးမသာမယာ ျဖစ္ရရွာပါသည္။

သုိ႔အတြက္ အရွင္အာနႏၵာသည္ ဘုရားရွင္ရွိေတာ္မူရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ အလြန္ပ်ပ္၀ပ္စြာ ရွိခိုးျပီးေနာက္- ျမတ္စြာဘုရား ဤေရာဇမလႅသည္ အလြန္ထင္ရွားေသာ လူတေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေရာဇမလႅကဲ့သို႔ေသာ ထင္ရွားေသာလူ ဤသာသနာေတာ္၌ ၾကည္ညိဳျခင္းသည္ အက်ိဳးမ်ား ဖြယ္ရာ ရွိပါသည္ဘုရား။ ဤသာသနာေတာ္၌ ေရာဇမလႅ ၾကည္ညိဳလာေအာင္ ျပဳေတာ္မူပါဘုရား- ဟု ေလွ်ာက္ထားပါသည္။

အာနႏၵာ၊ ဤသာသနာေတာ္၌ ေရာဇမလႅၾကည္ညိဳလာေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္မွာ ငါဘုရားရွင္အတြက္ အခက္အခဲ တစံုတရာ မရွိပါ-ဟု မိန္႔ေတာ္မူျပီးေနာက္ ေရာဇမလႅကို ေမတၱာစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျဖန္႔ေတာ္မူကာ ေနရာမွထေတာ္မူ၍ ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ၀င္သြားပါသည္။ ဘုရားရွင္၏ ေမတၱာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အျဖန္႔ခံရေသာ ေရာဇမလႅသည္ ႏြားငယ္ကေလးသည္ မိခင္ႏြားမႀကီးရွိရာသို႔ လိုက္သကဲ့သို႔ ဘုရားရွင္ရွိေတာ္မူရာအရပ္သို႔ အေျပးအလႊားစံုစမ္း၍ သြားေရာက္ကာ ဘုရားရွင္ကို အလြန္ရိုေသစြာ ရွိခိုး၀ပ္ခ်၍ ထိုင္ေနခ်ိန္ ဘုရားရွင္က ေဟာၾကားအပ္ေသာ တရားေတာ္မ်ားကို နာၾကားရ၍ ေသာတာပန္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရေပသည္။

ေသာတာပန္ျဖစ္ျပီးေနာက္ -ျမတ္စြာဘုရား ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားပါရေစ၊ အရွင္ေကာင္းတို႔သည္ တပည့္ေတာ္တို႔၏ ပစၥည္းေလးပါးကိုသာ ခံယူၾကေစခ်င္ပါသည္၊ အျခားသူတို႔၏ ပစၥည္းေလးပါးကို မခံယူၾကေစခ်င္ပါ-ဟု ေလွ်ာက္ထားသည္အထိ ၾကည္ညိဳမႈ ႀကီးက်ယ္စြာ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။
(၀ိနည္း မဟာ၀ါ ေဘသဇၨကၡႏၶက)

ဤ၀တၳဳကိုဖတ္ျပီးေနာက္ ဘုရားရွင္၏ ေမတၱာေတာ္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤမွ်ေလာက္ အစြမ္းထက္ ေတာ္မူရသနည္း-ဟု စဥ္းစားသည့္အခါ ဘုရားရွင္၏ စိတ္ေတာ္သည္ အျမဲထာ၀ရ စင္ၾကယ္ေတာ္ မူျခင္း, ေမတၱာပို႔သခ်ိန္၌လည္း မိမိအတြက္ ငဲ့ကြက္မႈ လံုး၀မရွိျခင္း စေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အစြမ္းထက္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။

သို႔အတြက္ ဘုရားရွင္၏စိတ္ေတာ္ စင္ၾကယ္ေတာ္မူလွပံုႏွင့္ စြမ္းအင္ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို အာရံုျပဳျပီး မိမိတို႔၏စိတ္အစဥ္မ်ားကိုလည္း စင္ၾကယ္သည္ထက္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ႀကိဳးစား၍ အားလံုးအေပၚ၌ ေမတၱာထားၾကပါဟု တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသတည္း။

အျခားေသာေမတၱာ၏ အက်ိဳးျပ၀တၳဳမ်ား မ်ားစြာရွိပါေသး၏။
ဥပမာ။ ။ သာမာ၀တီ အမွဴးရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေမတၱာစြမ္းအားေၾကာင့္ ဥေတနဘုရင္ ပစ္အပ္ေသာ အဆိပ္လူးထားေသာေလးျမႇားသည္ ပစ္သည့္ဘက္သို႔ ျပန္လည္ေခြသြားပံု၊ မီးေလာင္ တိုက္သြင္းခံရခ်ိန္၌လည္း ေမတၱာတန္ခိုးေၾကာင့္ မီးမေလာင္ႏိုင္ပံု၊ မာဃအမွဴးရွိေသာ လုလင္မ်ား၏ ေမတၱာစြမ္းအားေၾကာင့္ အလြန္ရိုင္းစိုင္း ၾကမ္းတမ္းေသာ ဆင္ႀကီးကေသာ္မွ မနင္း၀ံ႔ဘဲ ေရွာင္ဖယ္ ရပံု စေသာ၀တၳဳမ်ားကို စဥ္းစား၍ အစြမ္းကုန္ ေမတၱာထားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

တိပိဋကဓရ ဦးသုမဂၤလ