Monday, April 18, 2016

ဘုရား၊ သိမ္၊ ေက်ာင္းလွဴျခင္း၏ အက်ိဳးၾကီးျမတ္ပံု

 ဘုရား၊ သိမ္၊ ေက်ာင္းလွဴျခင္း၏ အက်ိဳးၾကီးျမတ္ပံု
ေလးမ်ိဳးေသာအလွဴ
သဒၶါကဲခ်ြန္၊ ေက်ာင္းလွဴမြန္ကား
အားခြန္ဗလ၊ အဆင္းလွႏွင့္
သုခခ်မ္းသာ၊ မ်က္စိပါလွ်င္
ေလးျဖာလွဴမ်ိဳး၊ ေမာ္ကြန္းထိုးသည္
အက်ိဳးနိဗၺာန္တိုင္ေအာင္တည္း။ ။


နတ္သားေမး၍ ဘုရားေျဖ
၁။ ‘အား’ကို ေပးလိုလွ်င္ ‘ထမင္းစေသာ အာဟာရ’ကို ေပးလွဴရမည္။
၂။ ‘အဆင္းလွ’ကို ေပးလိုလွ်င္ ‘အ၀တ္အထည’္ကို ေပးလွဴရမည္။
၃။ ‘သုခ ခ်မ္းသာ’ကို ေပးလိုလွ်င္ ‘ထီး၊ ဘိနပ္စေသာ ယာဥ္’ကို ေပးလွဴရမည္။
၄။ ‘မ်က္စိ’ကို ေပးလိုလွ်င္ ‘ဆီမီီးစေသာ အလင္းေရာင္’ကို ေပးလွဴရမည္။
၅။ ‘ေလးမ်ိဳးလံုးကို ’ စုေပါင္း၍ ေပးလိုလွ်င္ ‘ေက်ာင္း’ကို ေပးလွဴရမည္။
ေက်ာင္းလွဴျခင္းသည္ အင္အား၊ အဆင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ မ်က္စိ (၄)မ်ိဳးလံုးကို လွဴသည္မည္ပါ၏။
နတ္သားမေမးေသာ္လည္း ျမတ္ဗုဒၶ ေျဖလိုက္ေသာ အေျဖတစ္ခုကား တရားကုိ ေဟာေျပာျပသသူ၊ တရားစာအုပ္မ်ားကို ဓမၼဒါနလွဴသူ၊ တရားနာသူတို႔သည္ နိဗၺာန္ကုိ ေပးလွဴသည္မည္ပါ၏။ (ကိ`ံဒဒသုတ္၊ သဂါထာ၊ သံ၊ ပါ၊၂၉။ ႒၊ ၇၈။)

ကုသိုလ္ အျမဲတိုးပြါးေသာ အလွဴ(၆)မ်ိဳး
 ဘယ္ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး၊ ကုသိုလ္တိုး၊ ေနာင္က်ိဳး နတ္ျပည္ ေရာက္ရသနည္း။
 သီးပြင့္ ဥယ်ာဥ္၊ ရိပ္ခိုပင္ႏွင့္၊ ေရခ်မ္းစင္အိုး၊ တံတားထိုးေလာ့၊ ေသာက္ခ်ိဳး တြင္း ကန္၊ ေက်ာင္းေဆာက္ဟန္တည့္၊ ေျခာက္တန္ ပုုဂၢိဳလ္၊ ပြါးကုသိုလ္၊ ထိုထိုနတ္ျပည္ ေရာက္ရသည္။ (၀နေရာပသုတ္၊ သဂါထာ၊ သံ၊ ပါ၊ ၃၀။ ႒၊ ၈၃။)

နတ္သား….
အဘယ္ပုုုဂၢိဳလ္မ်ိဳးသည္ ေန႔ညမျပတ္ ကုသိုလ္တိုးပြါးေန၍ ေသလြန္ေသာအခါ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရသနည္း။?
 ျမတ္စြာဘုရား……
၁။သစ္သီးပင္ ပန္းပင္ ဥယ်ာဥ္ အာရာမ္ စိုက္ပ်ိဳး လွဴဒါန္းသူ၊
၂။အရိပ္ခိုစရာ သစ္ပင္ၾကီးမ်ိဳး စိုက္ပ်ိဳး လွဴဒါန္းသူ၊
၃။ေသာက္ေရခ်မ္းစဥ္ တည္ေဆာက္ လွဴဒါန္းသူ၊
၄။လမ္းျပင္ လမ္းေဖာက္ တံတား ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းသူ၊
၅။ေသာက္ေရ၊ ခ်ိဳးေရ၊ သံုးေဆာင္ေရအတြက္ ေရတြင္းေရကန္ တူးေဖာ္ လွဴဒါန္းသူ၊
၆။ ဘုရားေက်ာင္း ဗိမာန္ ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းသူ၊
ဤအလွဴရွင္ပုုုဂၢိဳလ္ (၆)မ်ိဳးတို႔သည္ ေန႔ညမျပတ္ အျမဲတမ္း ကုသိုလ္တိုးပြါးေန၍ ေသလြန္ေသာအခါ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရသည္။
ဤသို႔ဘုရားရွင္ေတာ္ျမတ္ ေဟာေတာ္မူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဤမွ်အက်ိဳးၾကီးမားေသာ သာသနာျပဳ ကုသိုလ္ထူးကို လူတိုင္းကိုယ္စီ အရယူ၍ သာသနာျပဳႏိုင္ၾကပါေစ ဟု နိဗၺာန္အက်ိဳးေမွ်ာ္၍ ႏွိဳးေဆာ္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

“ဘုရားဒကာ ဘုရားဒကာမ ၊ေက်ာင္းဒကာ ေက်ာင္းဒကာမ၊ သိမ္ဒကာ သိမ္ဒကာမအျဖစ္ ခံယူၾကရန္
တိုက္တြန္းလႊာ

က်ံဳးလိျမိဳ႕၊ ရတနာဝါသ ဘုရားေက်ာင္းကို တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္လာခဲ့သည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ (၇)ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ေလျပီ။ ရတနာဝါသ ဘုရားေက်ာင္းကို စတင္ ထူေထာာင္သည္မွစ၍ ယခုတိုင္ေအာင္္ အိမ္ခန္း ငွါးရမ္း၍သာ သာသနာျပဳခဲ့ရပါသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ေက်ာင္းသစ္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ေျမေနရာ桃園市平鎮區貿中街51號(ယူနန္ေစ်းအနီး)ကို ဝယ္ယူႏိုင္ခဲ့ပါျပီ။ ထိုဝယ္ယူေသာ ေျမေနရာတြင္ အိမ္အေဟာင္းတစ္လံုး ပါရွိ၏။ ထိုအိမ္ေဟာင္းကို ဖ်က္ကာ ေက်ာင္းအသစ္ကို ျမန္မာမႈပံုစံျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ပါမည္။ (၅)ထပ္ အေဆာက္အဦး ျဖစ္ျပီး၊ (၅)ထပ္ေျမာက္တြင္ သိမ္သမုတ္ပါမည္။ အေပၚဆံုး ေခါင္မိုးထပ္တြင္ (၉)ေတာင္ျပည့္ဘုရား ဣစၧာသယ ဆုေတာင္းျပည့္ ေစတီေတာ္ကို တည္ထား ကိုးကြယ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ရတနာဝါသ ဘုရားေက်ာင္းသစ္ ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ဘာသာ သာသနာႏွင့္ မကင္းေဝးေစရန္၊ ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္သူမ်ား ဗုဒၶဘာသာကို စိတ္ပါဝင္စား သက္ဝင္ယံုၾကည္လာေစရန္၊ က်ံဳးလိျမိဳ႕ဝန္းက်င္မွသည္ ထိုင္ဝမ္တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာ ထြန္းကားျပန္႔ပြါးျပီး၊ ထာဝရ တည္တံ့ေစရန္အတြက္ မိမိတို႔ တတ္ႏိုင္သမွ် နည္းမ်ားမဆို ပါဝင္လွဴဒါန္းျပီး အႏုဂါမိကေရႊအိုး ျမဳပ္ႏွံ၍ ဘုရားဒကာ ဘုရားဒကာမ၊ သိမ္ဒကာ သိမ္ဒကာမ၊ ေက်ာင္းဒကာ ေက်ာင္းဒကာမမ်ားအျဖစ္ ခံယူႏိုင္ၾကေစရန္ ႏွိဳးေဆာ္တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ႏွစ္သစ္မွာ ေဘးအေပါင္း ရန္အေပါင္း အႏၱရာယ္အေပါင္းမွ ကင္းေဝး၍ မဂၤလာအေပါင္းတို႔ျဖင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ။ က်န္းမာ ခ်မ္းသာ ေဘးရန္ကြာ၍ လိုရာဆႏၵ ျပည့္ဝၾကပါေစ။ ဆထက္တိုးကာ လွဴႏိုင္ တန္းႏိုင္ သာသနာျပဳႏိုင္ၾကပါေစ။


နာယကဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ရတနာဝါသဥပ႒ာကအဖြဲ႕